האם הנזק הלבבי התת-קליני שמתבטא ב – LVH בחולי יל"ד לילי בלבד דומה לשיעור ה – LVH ביל"ד בשעות היום?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 31/12/2016

מטרת העיבוד הנוכחי מתוצאות המחקר האיטלקי-סרבי PAMELA היתה לבדוק את הקשר של לחץ הדם היומי והלילי כל אחד בנפרד עם נזק לבבי תת-קליני שמתבטא ב – LVH. נכללו בעיבוד 2,021 משתתפים שעברו ABPM בבסיס. איבחון ה – LVH היה בהתאם לקריטריוני אק"ג ואקו-לב.  כ – 62% מכלל המשתתפים היו עם ערכי לחץ דם תקינים ביום ובלילה, 18.6% סבלו מיל"ד ביום ובלילה, 11.4% סבלו רק מיל"ד לילי ו – 7.7% רק מיל"ד ביום. בהשוואה לנורמוטנסיביים היו חולי יל"ד יותר מבוגרים, יותר גברים, עם ערכי BMI, LDL, טריגליצרידים וגלוקוזה גבוהים יותר ועם שכיחות גדולה יותר של LVH. שיעור דומה של LVH היה בקרב חולי יל"ד בשעות היום ובשעות הלילה – מדד מסת החדר השמאלי 89 ±18 ביום לעומת 90±20 ג/מ2 בלילה. מדדים אלו מתאימים לתוצאות ביניים  בין מדדי הנורמוטנסיביים  (82±19 ג/מ2) לבין מדדים כתוצאה מיל"ד הן ביום והן בלילה (99±24 ג/מ2).

Cuspidi C, Facchetti R, Bombelli M, et al. Is night-time hypertension worse than daytime hypertension? A study on cardiac damage in a general population: the PAMELA study. J Hypertens. 2016 Dec 6. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

במחקרים קודמים רבים נמצא שיל"ד לילי הוא החזאי החזק ביותר לפרוגנוזה ה – CV ולתמותה. תוצאות המחקר הנוכחי מראות שגם יל"ד בשעות היום בדומה ליל"ד הלילי בלבד קשור בהתפתחות של LVH שהוא כידוע חזאי חזק לאירועים CV עם ובלי תמותה ולתמותה מכל סיבה. נזקים אלו בלב ללא כל קשר לגיל, מגדר ומחלות נלוות משקפים את ההשפעה הסינרגיסטית על הלב של גורמים רבים המודינמיים ולא המודינמיים ומוסיפים מידע על היחס הסבוך בין הפנוטיפים השונים של ניטור לחץ הדם במשך 24 שעות והקשר לנזק לאברי מטרה. התוספת היא שגם יל"ד במשך שעות היום הוא גורם סיכון לנזק התת קליני בלב  כמו הנזק של יל"ד לילי אבל פחות מיל"ד לאורך כל היממה. ממצאים אלו מעידים שעלייה מבודדת בלחץ הדם או ביום או בלילה אינה תופעה תמימה כך שגם יל"ד שקיים גם בחלק של היממה יכול לגרום לעיצוב מחדש של הלב עם משמעות פרוגנוסטית שאינה טובה. ראיות מצטברות תומכות בדעה שרמת לחץ הדם הלילי בפני עצמו קשורה באופן עצמאי לנזק בלב ובסיכון ה – CV יותר מאשר היעדר הירידה הפיזיולוגית בלחץ הדם בלילה (nondipping). יל"ד לילי נגרם כנראה ע"י הפרעה בויסות הסימפתטי, ירידה ברגישות קולטני הבארו ושינויים בדפוס הפרשת המלח בעוד שיל"ד ביום נגרם כתוצאה מתגובה מוגזמת לגירויים סביבתיים. חסרונו הגדול של העיבוד הנוכחי שהוא מבוסס על תרשים אחד של ABPM.

כתיבת תגובה