האם החזקת חית מחמד מאריכה את ההישרדות הקרדיו-וסקולרית בחולי יל"ד קשישים?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 31/12/2016

מטרת המחקר שנערך בחלק מהעוקבה של  Second Australian National Blood Pressure stud היתה לבדוק את הקשר בין החזקת חית מחמד עם התמותה מכל סיבה והתמותה ה – CV. המשתתפים היו חולי יל"ד מטופלים, בגיל 65-84 בבסיס (1995-1997) ומילאו שאלון על החזקת חית מחמד בשנת 2000. המידע על ההישרדות נבדק לאחר חציון של 10.9 שנים שכללו 4.2 במחקר הפעיל ועוד 6.9 שנות מעקב לאחר גמר המחקר. נקודות הסיום היו אירוע CV עם תמותה ותמותה מכל סיבה. כ – 86% מקרב אלו שהצהירו על אחזקת חיית מחמד (3490/4039) החזיקו לפחות חית מחמד אחת בזמן כל שהוא בחייהם ו – 36% החזיקו חית מחמד תוך זמן הסקירה. תוך המעקב נפטרו 958 משתתפים כולל 499 מתמותה CV. לאחר עיבוד ברגרסיית cox ותיקנון לערפלנים אפשריים נמצאה ירידה מובהקת של 22% בתמותה ה – CV בקרב אלו שהחזיקו חית מחמד בעבר וירידה בתמותה ה – CV של 26% בקרב אלו שהחזיקו חית מחמד בהווה בהשוואה לאלו שלעולם לא החזיקו חית מחמד. מגמה דומה אבל לא מובהקת נמצאה גם לגבי תמותה מכל סיבה.

Chowdhury EK, Nelson MR, Jennings GL et al; ANBP2 Management Committee. Pet ownership and survival in the elderly hypertensive population. J Hypertens. 2016 Dec 22. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

במחקר הנוכחי נמצא שהחזקת חית מחמד בשלב כל שהוא בחיים היתה קשורה בשיפור ההישרדות (בעיקר בסיכון נמוך לתמותה CV) לאורך 11 שנים בהשוואה לאלו שלא החזיקו חית מחמד מעולם. נמצאה גם מגמה לירידה בתמותה מכל סיבה. קיימים מספר הסברים על ההשפעה החיובית של אחזקת חית מחמד על ההישרדות. במספר מחקרים נמצא שאנשים אלו הם פעילים יותר בסגנון חייהם ובאינטראקציה חברתית. קיימת גם הנחה שהחזקת חית מחמד יכולה להוריד את העקה ולשפר את המצב הרגשי ועל ידי כך להוריד את הפעילות האוטונומית המרכזית. נמצא גם שבעלי חית מחמד מגיבים בפחות תחושת מצוקה לאירועי חיים מאשר אלו ללא חית מחמד. בנוסף, השיפור בבריאות הנפשית-חברתית של בעלי חית מחמד משפיע על החלמה מהירה יותר ממחלות חדות וגם סובלים פחות מגורמי סיכון CV כמו יל"ד או כולסטרול. במחקר הנוכחי לא נמצא כל הבדל בלחץ הדם בין אלו עם חית מחמד לבין אלו ללא חית מחמד. יש להתייחס לתוצאות המחקר הנוכחי כמעלות היפותיזה בגלל היותו תצפיתי בלבד, לא אקראי ולחוקרים לא היה כל מידע על סוג ומשך החזקת חיות המחמד.

כתיבת תגובה