האם רק תרגול אירובי בערב בגברים לעומת ביצועו בבוקר מוריד את לחץ הדם באופן מובהק בחולי יל"ד מטופלים תרופתית?

תאריך: 01/05/2019

מטרת המחקר שבוצע בברזיל היתה להשוות את השפעת תרגול אירובי בגברים שמבוצע בבוקר על הורדת לחץ הדם לעומת תרגול דומה בערב. במחקר השתתפו חולי יל"ד מטופלים תרופתית שהוקצו אקראית ל – 3 קבוצות: תרגול, אימון תרגול דומה בערב ותרגול בקרה. התרגול כלל רכיבה על אופניים במשך 45 דקות בדווש בינוני (התקדמות ממהירות הדופק של סף אירובי ל – 10% מתחת למהירות הדופק בנקודת הפיצוי הנשימתי) בעוד שהבקרה ביצעה מתיחות במשך 30 דקות. ההתערבות נערכה 3 פעמים בשבוע במשך 10 שבועות. נערכה מדידת לחץ דם במרפאה וב – ABPM והערכה של המנגנון ההמודינמי והאוטונומי לפני ואחרי ההתערבות. ההערכות הקליניות בוצעו בבוקר בין 7:00 ל – 9:00 ובערב בין 18:00 ל – 20:00. בעיבוד נמצא שרק תרגול בערב הוריד את לחץ הדם הסיסטולי בצורה שונה מההורדה בערב או בבקרה. (הורדה בבוקר של 5 ממ"כ ובערב של 8 ממ"כ (הבדל מובהק). רק תרגול בערב הוריד את הלחץ הדיאסטולי במשך 24 שעות ובמשך השינה באופן שונה מהורדתו בערב או בבקרה (הורדה של 3  ו – 5 ממ"כ בהתאמה (מובהק). ירידה מובהקת בתנגודת הווסקולרית בהשוואה לבקרה נמצאה רק בתרגול אירובי בערב. נמצאה גם ירידה מובהקת בוויסות הסימפתטי המוטורי ועלייה מובהקת ברגישות הבארו-רפלקס לעומת הבקרה בשתי קבוצות התרגול אבל יותר בתרגול בערב.

 

Brito LC, Peçanha T, Fecchio RY, et al. Morning versus evening aerobic training effects on blood pressure in treated  hypertension. Med Sci Sports Exerc. 2019;51:653-662.

הערת פרופ' יודפת

הממצאים העיקריים במחקר הם שרק תרגול אירובי שמבוצע בערב בגברים שמטופלים ביל"ד גורם לירידה מובהקת בלחץ הדם הסיסטולי במרפאה וב – ABPM. בנוסף, השפעת הורדת לחץ הדם ע"י תרגול בערב הורידה את התנגודת הווסקולרית הסיסטמית ואת ויסות הפעילות הווזומוטורית הסימפתטית והעלתה את הרגישות של הבארו-רפלקס. הממצא שתרגול אירובי בבוקר אינו מוריד את לחץ הדם אינו ידוע גם לחוקרים אבל הם משערים שיש קשר לטיפול התרופתי ביל"ד היות והשפעת התרגול היא טובה יותר כאשר לחץ הדם נמוך יותר. בבירור נמצא שרק כמחצית מהחולים נטלו את התרופות בערב וכולם גם בבוקר וגם בערב ולכן הסבר זה אינו מספק את הסחורה. לדעתי, ההשפעה הטובה יותר בערב קשורה בירידה הפיסיולוגית בלחץ הדם לקראת הערב וירידה זאת הושפעה טוב יותר מהתרגול האירובי. מצד שני, ערכי לחץ הדם בבוקר שכוללים את "קפיצת הבוקר" הם הגבוהים יותר מבחינה המהלך הפיסיולוגי של לחץ הדם ומכאן חוסר ההשפעה או ההשפעה הפחותה הן על הורדת לחץ הדם והן על הפעילות ההמודינמית והווזומוטורית שהתבטאה בהורדת הוויסות המוטורי הסימפתטי ובשיפור הרגישות של רפלקס הבארו. המחקר בוצע רק בגברים ואין לשלול השפעת סוגי התרופות שהמתרגלים קיבלו. המשתתפים לא טופלו בחסמי ביטא וחסמי תעלות הסידן שאינם דיהידרופירידינים בגלל השפעתם הישירה על שונות מהירות הדופק ורובם טופלו במעכבי RAS. במחקרים עתידיים יש לבדוק השפעות שיטות אחרות של תרגול, בשעות היום השונות ובימים שונים של השבוע.

כתיבת תגובה