האם צריכת אלכוהול מכפילה את הסיכון לאירועים CV בחולי יל"ד צעירים ומעשנים?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 30/04/2017

מטרת המחקר האיטלקי היתה לבדוק את ההשפעה המשולבת של צריכת אלכוהול ועישון על הסיכון לאירועים CV וכלייתיים  בצעירים שעברו בדיקת סקר ליל"ד בדרגה 1  (140-159/90-99 ממ"כ). במחקר העוקבה הפרוספקטיבי נכללו 1,240 אנשים (ללא סוכרת) שאינם מטופלים בגיל 18 עד 45 (גיל ממוצע 33.1). המשתתפים רובדו ל – 4 קטגוריות של עישון סיגריות ו – 3 דרגות של צריכת אלכוהול. משתנה התוצא העיקרי היה הסיכון לאירועים ה – CV והכלייתיים.  במעקב של 12.6 שנים היו 74 אירועים ללא ועם תמותה. לאחר עיבוד במודלים רבי-משתנים נמצא שעישון ושתיית אלכוהול היו קשורים בסיכון לאירועים. יחסי הסיכון המובהקים היו  1.48 לעישון ו – 1.82 לצריכת אלכוהול. נמצאה גם השפעה הדדית מובהקת בין עישון ואלכוהול על הסיכון לאירועים. הסיכון המובהק לאירועים בקרב 142 מעשנים שגם צרכו אלכוהול היה 4.02 שהוא גדול מכפליים מהסיכון של 112 מעשנים שנמנעו משתיית אלכוהול (1.64). הסיכון במעשנים כבדים שגם צרכו אלכוהול (51 משתתפים) היה כמעט פי 4 (7.79 מובהק).

Palatini P, Fania C, Mos L, et al. Alcohol intake more than doubles the risk of early cardiovascular events in young hypertensive smokers. Am J Med. 2017 Mar 31. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

במחקר הנוכחי נמצא שצעירים עד גיל הביניים עם יל"ד קל בדרגה 1 שמעשנים וצורכים גם אלכוהול נמצאים בסיכון מוגבר לאירועים CV וכלייתיים מז'ורים. קשר זה גורם לנזק גדול ביותר בקרב מעשנים כבדים שצורכים אלכוהול כאשר רבע מהם מפתח אירוע אחד תוך 12.6 שנים עם עלייה פי 7 בסיכון לאירועים. לחלק מהמשתתפים היה סיפור CV משפחתי שהיה גורם סיכון לאירועים אבל התרומה הפרוגנוסטית שלו היתה נמוכה בהשוואה לתרומה של עישון ביחד עם אלכוהול. נראה שהפעילות הסינרגיסטית של עישון ואלכוהול תלוייה בפעילות פרמקולוגית הדדית עם גורמים גנטיים. ההסברים האפשריים לממצאים אלו הם: שילוב של מטבוליזם של P450 2E1 בכבד ובמוח ביצירת צורני חימצון תגובתיים (ROS) ע"י ניקוטין ואלכוהול שגורמים לנזק חימצוני במבני התאים, שעישון ואלכוהול מגבירים את הפרשת הקטכולאמינים והשפעה זאת יכולה להזיק במיוחד בחולי יל"ד צעירים שבהם כבר קיימת פעילות כרונית של המערכת האדרנרגית ושאלכוהול פועל עם קולטני ניקוטין וגורם לנזק במוח. אין ספק שיש צורך במחקרים עתידיים כדי לברר מדוע השילוב של עישון ואלכוהול פוגעים יותר בחולי יל"ד. במחקר הנוכחי לא היתה קבוצת ביקורת להשוואת שילוב של עישון ואלכוהול באנשים ללא יל"ד והחיסרון העיקרי נובע מהשאלה עד כמה ניתן לסמוך על מחקרים שמבוססים על שאלונים ובעיקר על כימות צריכת האלכוהול.

כתיבת תגובה