האם ממצא של LVH באק"ג הוא חזאי לתחלואה ותמותה קרדיווסקולרית? עיבוד ממחקר ALLHAT

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 30/04/2017

מטרת העיבוד הנוכחי של מחקר ALLHAT היתה לבדוק את כושר החיזוי של LVH  (שמאובחן על פי תרשים אק"ג) לתחלואה ותמותה קרדיווסקולרית. במחקר נכללו 33,357 חולי יל"ד (בגיל 55 ומעלה) עם גורם סיכון נוסף למחלה כלילית שהוקצו אקראית לכלותאלידון, אמלודיפין או ליסינופריל. נקודת הסיום הראשונית של העיבוד הנוכחי היתה תמותה מכל סיבה ונקודות הסיום המשניות היו מחלה כלילית, אוטם שריר הלב ללא תמותה, שבץ מוחי, אנגינה, אי ספיקת לב ומחלת עורקים היקפית. הגדרת LVH היתה לפי הקריטריונים של קורנל (S ב –V3 + R ב- aVL מעל 28 בגברים ומעל 22 בנשים). LVH נמצא בקרב 7% מהחולים שהיו מבוגרים יותר (67.4 לעומת 66.6 מובהק), יותר בנשים (74 לעומת 44% מובהק) עם לחץ דם סיסטולי גבוה יותר (151 לעומת 146 ממ"כ בבסיס, מובהק) מאשר אלו ללא LVH. במשך מעקב ממוצע של 5 שנים היו ה – LVH הבסיסי ותוך כדי המחקר קשורים בעלייה של 29 עד 98% בסיכון לתמותה מכל סיבה, אוטם שריר הלב, מחלה כלילית, שבץ מוחי ואי ספיקת לב.

Bang CN, Soliman EZ, Simpson LM,  et al; and for the ALLHAT Collaborative Research Group. Electrocardiographic left ventricular hypertrophy predicts cardiovascular morbidity and mortality in hypertensive patients: The ALLHAT Study. Am J Hypertens. 2017 Apr 19. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

בעיבוד הנוכחי נמצא ש – LVH מאובחן ע"י אק"ג בבסיס או בבסיס ותוך המחקר קשורים בשיעורים גבוהים יותר של תחלואה ותמותה CV בחולים בגיל הביניים  עם יל"ד בדרגה 1 או 2 ועם סיכון CV נוסף. למעשה, עיבוד זה אינו מגלה משהו חדש ובמחקרים רבים בהם נמצא LVH ע"י שיטות הדמייה שונות היו הממצאים דומים והתרומה היחידה של העיבוד הנוכחי היא במתן כימות לכושר החיזוי של LVH שמאובחן ע"י אק"ג. היות העיבוד מתוקנן לממצאי לחץ הדם בבסיס ולא לשינויים בלחץ הדם במעקב לא ניתן לשלול ירידה נמוכה בלחץ הדם בגלל תנגודת לטיפול או בגלל היענות גרועה שיכולות להוסיף לעלייה בסיכון בתמותה ותחלואה שקשורה ב – LVH הבסיסי.

כתיבת תגובה