האם לחץ הדם בשינה קשור באופן עצמאי בדפורמציה של הפרוזדור השמאלי?

תאריך: 04/11/2018

מטרת המחקר שבוצע בקוריאה היתה לבדוק את הקשר בין רמת האלדוסטרון בנסיוב ולחץ הדם שנמדד ב – ABPM עם דפורמציה בחדר ובפרוזדור השמאלי בחולי יל"ד שאובחנו לאחרונה ללא כל טיפול תרופתי. במחקר מסוג "חתך" נכללו 101 משתתפים שהיו ברשימת עובדים באוניברסיטה הקתולית של קוריאה. המשתתפים חולקו לאלו עם יל"ד – 71 משתתפים (לחץ דם סיסטולי שווה או מעל 130/80 ממ"כ או דיאסטולי שווה או מעל 80 ממ"כ – ממוצע של 24 שעות ב – ABPM) ולבקרה (30 משתתפים). פרט ל – ABPM עברו כולם speckle tracking echocardiography, מהירות גל הפעימה, רמת האלדוסטרון בנסיוב ופעילות הרנין בנסיוב. בהשוואה לבקרה, נמצאה עלייה מובהקת ברמת האלדוסטרון בחולי יל"ד, בעומס הגלובלי האורכי, בעומס המאגר הפרוזדורי, בעומס משאבת הפרוזדור ובשיעור העומס הסיסטולי הפרוזדורי. בחולי יל"ד ללא פגיעה קלינית באברי מטרה היה עומס משאבת הפרוזדור השמאלי קשור באופן עצמאי בלחץ הדם הסיסטולי בשינה, האלדוסטרון היה בקורלציה עם העומס הגלובלי האורכי אבל לא בדפורמציה של הפרוזדור השמאלי.

Kim GH, Cho JS, Chung WB, et al. Association of the plasma aldosterone concentration, left atrial deformation and ambulatory blood pressure in never-treated early hypertensive patients. Clin Exp Hypertens. 2018 Oct 12:1-6. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת
הממצא העיקרי במחקר הנוכחי הוא שעומס-יתר של לחץ הדם בשינה היה קשור באופן עצמאי עם עומס של המשאבה של הפרוזדור השמאלי שמעבירה באופן פעיל את הדם לחדר השמאלי. מצד שני, לא נמצאה קורלציה בין רמת האלדוסטרון בנסיוב והדפורמציה של הפרוזדור השמאלי למרות שרמתו היתה גבוהה יותר בחולי יל"ד לעומת הבקרה אבל נמצאה בקורלציה עם לחץ הדם הסיסטולי במשך 24 שעות ולחץ הדם בשינה. הפרוזדור השמאלי חשוף באופן כרוני ללחץ של החדר השמאלי בזמן הדיאסטולה החדרית ומדד נפח הפרוזדור זוהה כחזאי חזק לתוצאים CV גרועים שיתבטאו בעתיד בחולי יל"ד. כידוע, לעלייה ברמת האלדוסטרון יש השפעה טרום-פיברוטית והיפרטרופית על הלב ופיברוזיס עצמה מעידה על עיצוב מחדש של הפרוזדור השמאלי ועומס על הפרוזדור שנמצא בקורלציה עם קשיות והפיברוזיס שלו. השפעה כזאת לא נמצאה במחקר הנוכחי יתכן בגלל מאפייני המשתתפים שהיו בשלב ההתחלתי של יל"ד וללא כל טיפול. עומס על המאגר והמעבר בפרוזדור השמאלי ידועים כתלויים בתיפקוד הדיאסטולי של החדר השמאלי ולכן הקשר בין רמת האלדוסטרון והעומס הגלובלי האורכי שנמצא במחקר יכול להיות עקבי עם הקשר בין רמה זאת והמאפיינים הדיאסטוליים. הוצע, שעומס המשאבה של הפרוזדור השמאלי הוא סמן לפגיעה בפרוזדור. עומס זה היה קשור באופן עצמאי עם לחץ הדם בשינה ומשמש אחד מהחזאים ה – CV החזקים במחקר הנוכחי. ללחץ הדם בשינה במיוחד יש השפעה על תיפקוד הפרוזדור השמאלי מאשר לחץ דם תקין או יל"ד בשעות הערות. העומס של משאבת הפרוזדור השמאלי קשור עם לחץ הדם בשינה למרות שעדיין לא נמצאה במשתתפי המחקר הנוכחי פגיעה באברי מטרה כמו הגדלה של הפרוזדור השמאלי. ממצא זה מצביע על תובנה חדשה בתפקיד העומס של הפרוזדור השמאלי בחולי המחקר. יש לציין שלא נבדק הקשר בין רמת האלדוסטרון ורמת המלח שנצרכה והיות המחקר מסוג "חתך"  אינו מאפשר קביעת סיבתיות.

כתיבת תגובה