האם יל"ד במתבגרים נגרם ע"י תרומה שווה של תפוקת הלב והתנגודת ההיקפית הכללית?

תאריך: 04/11/2018

מטרת המחקר Avon Longitudinal Study of Parents and Children שבוצע באוניברסיטת לונדון היתה לבדוק האם בניגוד לקשישים עלייה בלחץ הדם במתבגרים קשורה רק בתפוקת לב גדולה שמלווה בתנגודת היקפית כללית תקינה – כלומר, מחזור היפרקינטי/היפרדינמי. במחקר העוקבה הפרוספקטיבי מבוסס-אוכלוסייה נכללו 2,091 מתבגרים בגיל 17. לחץ הדם נמדד וכולם עברו בדיקת אקו-לב וחושבו מהירות הדופק, נפח הפעימה והתנגודת ההיקפית הכללית. החמישון העליון של לחץ הדם הסיסטולי היה קשור בתפוקת לב גדול יותר, במהירות דופק גדולה יותר ובתנגודת היקפית גדולה יותר. התרומה היחסית של תפוקת הלב, מהירות הדופק והתנגודת ההיקפית הכללית ללחץ הדם הממוצע היתה שונה מעט ע"י חמישוני לחץ הדם הסיסטולי: תפוקת הלב (בין 32%-34%), מהירות הדופק (בין 25% ל – 29%) והתנגודת ההיקפית הכללית (בין 39% ל – 41%). ניתן ליחס לכן לחץ דם גבוה יותר בצעירים לשילוב של תפוקת הלב גדולה יותר ולתנגודת היקפית כללית גדולה יותר.

Park C, Fraser A, Howe LD, et al. Elevated blood pressure in adolescence is attributable to a combination of elevated cardiac output and total peripheral resistance: Evidence against a hyperkinetic state. Hypertension Oct 1. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת
במחקרים קודמים נמצא במתבגרים בגיל צעיר יותר מאפיין המודינמי של תפוקת לב גדולה יותר בשלבים הראשונים של לחץ דם גבוה עם תנגודת היקפית תקינה. מצב זה נגרם בגלל פעילות אדרנרגית מוגברת. ההמודינמיקה של יתר לחץ דם בשלב היותר מאוחר של ההתבגרות מוסטת לירידה תלוית-גיל בתפוקת הלב עם עלייה בתנגודת ההיקפית. המושג של מצב היפרקינטי מחזורי מתאים ליל"ד תלוי-השמנה בילדות כאשר השמנה זאת קשורה בפעילות מוגברת של המערכת הסימפתטית. במחקר הנוכחי שבו המעקב אחרי ילדים החל עוד בגיל 7 נמצא שהתרומה היחסית של נפח הפעימה, מהירות הדופק והתנגודת ההיקפית הכללית לממוצע לחץ הדם הסיסטולי היתה דומה בכל חמישוני לחץ הדם. כלומר, שלחץ הדם הגבוה יותר שנמצא במדגם אוכלוסייה זה של מתבגרים בגיל 17 נגרם ע"י תפוקת ללב ותנגודת היקפית מוגברים ולא בגלל תפוקת לב מוגברת עם תנגודת היקפית תקינה. בעיבוד רגרסיבי רב-מישתנים נמצא גם קשר מובהק בין שני מישתנים אלו עם מדד מסת החדר השמאלי. מכאן, שהנזק לאברי מטרה ביל"ד בצעירים אינו מוגבל רק ללב אלא מתרחב גם לכלי הדם. הקשר בין השמנה ליל"ד לא דווח במחקר הנוכחי אבל במאמר המערכת צויין ש ה – BMI היה דטרמיננט מובהק של מדד מסת החדר השמאלי ושה – BMI היה הגדול ביותר בחמישון העליון של לחץ הדם, כך שחלק מהמשתתפים בחמישון זה היו כנראה עם משקל עודף או השמנה. דווח שלהשמנה במתבגרים על פי BMI יש השפעה על מדד מסת החדר השמאלי ללא קשר עם לחץ הדם.

כתיבת תגובה