האם LVH בנוכחות הסתיידות של העורקים הכליליים הוא חזאי לאירועים CV?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 31/10/2017

מטרת המחקר שבוצע במרכז הרפואי שיבא היתה להעריך את הסיכון ה – CV היחסי של LVH בנוכחות הסתיידות כלילית. נכללו במחקר חולי יל"ד ללא תסמינים שהשתתפו בזרוע ההסתיידות של מחקר (INSIGHT (International Nifedipine Study Intervention as Goal for Hypertension Therapy ועברו בבסיס בדיקת אקו-לב והדמיה מחשבית להערכת ההסתיידות הכלילית. נקודת הסיום הראשונית היתה האירוע ה – CV הראשון. מעקב ממוצע של 13.3 שנים נערך אחרי 252 חולים (גיל ממוצע 64.7, 54% גברים). 72 חולים (28.5%) סבלו מ – LVH ו – 159 (63%) מהסתיידות כלילית. תוך המעקב סבלו 89 חולים מאירוע CV ראשון. שיעור האירועים ה – CV היה גבוה באופן מובהק באלו עם הסתיידות לעומת אלו ללא הסתיידות (43.4% לעומת 21.5%) ובאלו עם LVH מאשר באלו ללא LVH (44% לעומת 31.6%). עם כל זאת, ל – LVH לא היתה כל השפעה על האירועים ה – CV בהיעדר הסתיידות כלילית בעוד שהוספת LVH הביאה לעלייה מובהקת של קרוב לפי שתיים בשיעור האירועים ה – CV בנוכחות של הסתיידות כלילית.

Grossman C, Levin M, Koren-Morag N, et al. Left ventricular hypertrophy predicts cardiovascular events in hypertensive patients with coronary artery calcifications. Am J Hypertens. 2017 Oct 5. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

במחקר הנוכחי נמצא שהן LVH  והן הסתיידות כלילית קשורים באופן עצמאי בסיכון ארוך הטווח לאירועים CV בחולי יל"ד ללא תסמינים. הממצא העיקרי הוא ש – LVH בלבד ללא הסתיידות כלילית לא קשור בעליית הסיכון ה – CV בעוד ש – LVH ביחד עם הסתיידות כלילית מעלה את הסיכון ה – CV כמעט פי שניים. LVH נוצר מעומס יתר על החדר השמאלי בתוספת גורמים גנטייים, אתניים סביבתיים והורמונליים והוא גורם סיכון משמעותי לתחלואה ותמותה CV. LVH מגביר את דרישת החמצן לשריר הלב ולכן הסתיידות כלילית שקשורה בפני עצמה בהפרעה באספקת החמצן בגלל ירידה באספקת הדם לעורקים הכליליים מעצימה עוד יותר הפרעה זאת בשילוב של שניהם. במחקר קודם של החוקרים נמצא שהסתיידות כלילית באנשים ללא יל"ד היא חזאית להתפתחות של יל"ד ומצד שני, היעדר של הסתיידות כלילית בחולי סוכרת קשורה בסיכון CV  נמוך. ממצא אחרון זה נכון גם לחולי יל"ד ללא סוכרת. מעניין שבמחקר הנוכחי לא נמצא בחולים עם הסתיידות כלילית שיעור גדול יותר של אנשים שסובלים גם מ – LVH והנחת המחברים היא שהמנגנון שקשור בהתפתחות כל אחת מהפרעות אלו הוא שונה. בעוד ש – LVH הוא סמן לעומס של הלחץ ואילו ההסתיידות הכלילית היא סמן לטרשת העורקים שהוא כנראה סמן טוב יותר לסיכון ה – CV מאשר LVH. המגבלה העיקרית של מחקר זה הוא במספר הקטן של משתתפים אבל משך המעקב הארוך מפצה מגבלה זאת.

כתיבת תגובה