האם יל"ד ממוסך מטופל תרופתית שאינו מאוזן בקשישים הוא גורם סיכון CV?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 31/10/2017

מטרת המחקר האיטלקי היתה לבדוק את הפרוגנוזה של יל"ד ממוסך ויל"ד של החלוק הלבן שאינם מאוזנים בקרב 1,191 קשישים (מגיל 60 ומעלה, גיל ממוצע 69). יל"ד מאוזן הוגדר כלחץ דם מעל 140/90 במרפאה ולחץ הדם ב – ABPM במשך 24 שעות מתחת ל – 130/80 ממ"כ. יל"ד ממוסך שאינו מאוזן הוגדר כלחץ דם נמוך מ – 140/90 ממ"כ במרפאה ושווה או גבוה מ – 130 ממ"כ ו/או 80 ממ"כ ב – ABPM. יל"ד של החלוק הלבן שאינו מאוזן הוגדר כשווה או מעל 140 ממ"כ ו/או 90 ממ"כ במרפאה ונמוך מ – 130/80 ממ"כ ב – ABPM. יל"ד קבוע שאינו מאוזן הוגדר כשווה או מעל 140 ו/או 90 ממ"כ במרפאה ושווה או גבוה מ – 130 ו/או 80 ממ"כ ב – ABPM. יל"ד ממוסך שאינו מאוזן נמצא בקרב 142 חולים (12% מכלל האוכלוסייה, 34% באלו עם לחץ דם תקין במרפאה) ויל"ד של החלוק הלבן שאינו מאוזן נמצא בקרב 230 חולים (10% מכלל האוכלוסיה, 34% מאלו עם לחץ דם תקין במרפאה. במעקב ממוצע של 9.1 שנים (טווח 0.4-20 שנה) היו 392 אירועים CV (47 מקרי תמותה ו – 92 אירועים מוחיים איסכמיים ללא תמותה, 5 מקרי תמותה ו – 4 ללא תמותה של אירועים מוחיים דימומיים, 35 מקרי תמותה ו – 54 ללא תמותה מאוטם שריר הלב, 32 עברו רה-וסקולריזציה כלילית ו – 123 מקרים של אי ספיקת לב). לאחר תיקונון למישתנים מלווים נמצא שיחס הסיכון של יל"ד ממוסך שאינו מאוזן היה 1.60 (מובהק), יחס הסיכון של יל"ד קבוע שאינו מאוזן היה 1.81 (מובהק) ואילו יחס הסיכון של יל"ד של החלוק הלבן שאינו מאוזן לא הגיע למובהקות סטטיסטית.

Pierdomenico SD, Pierdomenico AM, Coccina F, et al. Prognosis of masked and white coat uncontrolled hypertension detected by ambulatory blood pressure monitoring in elderly treated hypertensive patients. Am J Hypertens. 2017;30:1106-1111.

הערת פרופ' יודפת

במחקר הנוכחי נמצא שיל"ד ממוסך שאינו מטופל שמאובחן ב – ABPM קשור בסיכון CV מוגבר בקשישים כמעט כמו יל"ד קבוע שאינו מאוזן בעוד שיל"ד של החלוק הלבן שאינו מאוזן אינו קשור בסיכון CV. ממצאים אלו מתאימים לתוצאות מרבית המחקרים אלא שקיימים רק 3 מחקרים עם ממצאים דומים בקשישים. ממצאים אלו מעידים שוב ושוב שיל"ד ממוסך גם ללא כל טיפול תרופתי שאינו מאובחן במדידות במרפאה הוא גורם סיכון CV לא כל שכן בחולה מטופל ביל"ד שבבדיקת לחץ הדם במרפאה הוא כביכול מאוזן תרופתית אבל למעשה הוא אינו מאוזן ונמצא בסיכון CV מוגבר. זאת הסיבה שאני מטפל באיזון לחץ הדם (לאחר שאובחן ב – ABPM) רק לפי המדידות בבית ואיני מודד ואינני מתייחס למדידות במרפאה. במחקרים בחולי יל"ד של החלוק הלבן שהבאתי בדיווחים קודמים נמצאו הפרעות תיפקודיים ומבניים בחולים אלו ואילו במחקרים אפידמיולוגיים קיימות תוצאות מנוגדות אם כי מרביתם דומות לממצאי המחקר הנוכחי.

כתיבת תגובה