האם להורדת לחץ הדם באירוע מוחי איסכמי חד אין כל השפעה לטובה או לרעה? – מטה-אנליזה.

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 06/10/2015

מטרת המטה-אנליזה שבוצעה ע"י צוות מקוריאה היתה לבדוק השפעת הורדת לחץ הדם באירוע מוחי איסכמי חד. המחקרים שנכללו היו אקראיים ומבוקרים שבהם הטיפול ביל"ד הוחל תוך 3 ימים מהאירוע. נקודת הסיום הראשונית היתה תוצא שאינו תומך בהורדת לחץ הדם לאחר מעקב של 3 חודשים או בנקודת הסיום שהוגדרה כתלות או תמותה. נקודת הסיום המשנית היתה אירועים וסקולריים חוזרים. נמצאו 13 מחקרים ראויים שנכללו במטה-אנליזה עם 12,703 משתתפים שבהם נערכה השוואה על השפעת הורדת לחץ הדם באירוע מוחי איסמי חד לעומת הבקרה (מחקרים שהטיפול בהם הופסק). לא נמצא שהורדת לחץ הדם בשלב המוקדם של שבץ מוחי השפיעה לא על התלות ולא על התמותה לאחר 3 חודשים או בנקודות הסיום של המחקרים. להורדת לחץ הדם היתה גם השפעה נויטרלית על אירועים וסקולריים חוזרים וכמו"כ על התלות או התמותה הקרדיו-וסקולרית, על תמותה מכל סיבה, על אירוע מוחי חוזר או על סיבוכים אחרים.

Lee M, Ovbiagele B, Hong KS, et al. Effect of blood pressure lowering in early ischemic stroke: Meta-analysis. Stroke. 2015;46:1883-9.

הערת פרופ' יודפת
תוצאות המטה-אנליזה מראות שלהורדת לחץ הדם בשלב הראשון של אירוע מוחי איסכמי אין כל השפעה לא לטובה ולא לרעה על הסיכון לתמותה ותלות, על אירועים וסקולריים חוזרים, על שבץ מוחי חוזר או על תופעות לוואי רציניות לאחר 3 חודשים בהשוואה לבקרה. ממצאים אלו מראים שמתן טיפול בשלב החד אינו גורם לנזק. חציון הזמן של תחילת הטיפול התרופתי להורדת לחץ הדם לא היה מוקדם מ – 15 שעות לאחר האירוע ומשך הטיפול הפעיל היה במשך השבועיים הראשונים במרבית המקרים. תכיפות של אירוע חוזר היתה נמוכה באלו שלא קיבלו טיפול לאחר 3-6 חודשים. מצד שני, הסיכון להגדלת שטח האוטם והחמרה נוירולוגית היה נמוך מאד. יש לזכור שממצאי מחקר זה אינם נכונים לגבי אירוע מוחי דימומי בו הטיפול להורדת לחץ הדם יכול להוריד את הסיכון לתלות ותמותה. אירוע מוחי איסכמי אינו מלווה לרוב בעליית לחץ דם מעבר ללחץ הדם לפני האירוע בעוד שבאירוע דימומי קיימת לרוב עלייה נוספת בלחץ הדם. אין למטה-אנליזה זאת כושר למתן תשובה לשאלה האם לטיפול קודם יותר מ – 15 שעות יש השפעה לטובה. תשובה לכך נוכל לקבל אולי במחקר ENCHANDENT (Enhanced Control of Hypertension and thrombolysis Stroke Study) שנערך כיום. עם כל זאת, יש להתייחס לממצאי המטה-אנליזה בזהירות היות ויתכן שלא נכללו בו מחקרים נוספים שלא אותרו ומהיעדר ביצוע תיקנון רב-משתנים בגלל אופי המחקרים שנכללו.

כתיבת תגובה