האם טיפול בטבלייה עם שילוב קבוע של שתי תרופות לעומת טיפול בתרופה אחת בטיפול הראשוני ביל"ד קשור במניעה CV טובה יותר?

תאריך: 01/09/2018

מטרת המחקר האיטלקי היתה לבדוק האם הטיפול הראשוני ביל"ד ע"י שילוב של שתי תרופות יעיל יותר במניעת אירועים CV מאשר טיפול ראשוני בתרופה אחת. החוקרים השתמשו במסד נתוני שירותי הבריאות של איזור לומברדייה ש – 44,534 מתושביו (גיל 40-80) שהתחילו טיפול בשנת 2010 בתרופה אחת (37,078 חולים) או בטבלייה אחת במינון קבוע של שתי תרופות (7,456 חולים) ושעברו מעקב של שנה לאחר תחילת הטיפול לבדיקת הסיכון לאישפוז בגלל אירוע CV שקשור בשני סוגי הטיפול. החוקרים השתמשו בשתי שיטות סטטיסטיות על מנת להתחשב בהשפעת ערפלנים על ההקצאה הבלתי אקראית של החולים לשני סוגי הטיפול. חולי יל"ד שטופלו בטבלייה משולבת של שתי תרופות היו בסיכון נמוך יותר ומובהק של 21% לאישפוז תוך שנה בגלל אירוע CV בהשוואה לחולים שטופלו בתרופה אחת. גם ההיארעות של האירועים ה – CV היתה נמוכה בהרבה ומובהקת ב – 56% בטיפול המשולב לעומת הטיפול היחיד. הסיכון הנמוך יותר לאישפוז היה מובהק תמיד לגבי מחלת לב איסכמית והתפתחות חדשה של פרפור פרוזדורים וכללה גם אישפוזים למחלות צרברו-וסקולריות ואי ספיקת לב כאשר נערכה השוואה בין טיפול יחיד לבין טיפול משולב בקרב החולים.

Rea F, Corrao G, Merlino L, Mancia G. Early cardiovascular protection by initial two-drug fixed-dose combination treatment vs. monotherapy in hypertension. Eur Heart J. 2018 Jul 27. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

גם ההנחיות האמריקאיות החדשות וגם האירופיות ממליצות על טיפול משולב של שתי תרופות בעיקר בחולי יל"ד עם סיכון גבוה. במחקר הנוכחי נכללו כל סוגי החולים ללא כל הבדל בדרגת הסיכון. הסיבה העיקרית להשפעה ה – CV הטובה של הטבל בליה אחתיא מסקנות על הקשר בין הנפח החומר הלבן במוח לבין סוגי מדידות לחץ הדם השונות.ץ הדם במרפאה או בבית.דם בבית.יה המשולבת בשתי תרופות מעל תרופה אחת היא ששיעור החולים המאוזנים בשילוב היה גדול ביותר בהשוואה לטיפול היחיד. ממצא זה אינו מפליא משתי סיבות. האחת היענות טובה יותר לטיפול למרות שהחוקרים טוענים שמבחינה זאת לא היה כל הבדל בין שתי הקבוצות. הסיבה השנייה היא ששילוב שתי תרופות שעובדות במנגנונים שונים שאחת לפחות מורידה גם את נפח הדם והשנייה חוסמת מנגנונים שמכווצים את כלי הדם כמו אקספורג' או ואזודיפ קומבו (לחסמי תעלות הסידן יש גם פעילות דיורטית) משפיעה הרבה יותר טוב מאשר תרופה אחת. אני נוהג כבר שנים לתת שילוב של שתי תרופות בטבלייה אחת אם כי אין עדיין כל מחקר שבו נבדק האם קיים שוני בין שימוש בשתי תרופות בטבלייה אחת לבין שימוש בשתי תרופות נפרדות אבל ביחד. לטבלייה אחת יש יתרון בנוחיות והיענות טובה יותר אבל המגרעת היא שאנו מוגבלים למינונים הקבועים שקבעו היצרנים. אין במחקר זה כל מידע על הרכבי התרופות בשילוב ועל גורמי סיכון אחרים שיכולים להשפיע על התוצאות כמו מצב שומני הדם ומחלות נלוות. לאחרונה פורסם מחקר שבוצע בסרילנקה שבו הטיפול בטבלייה אחת שמורכבת מ – 3 תרופות (טלמיסרטן 20 מ"ג, אמלודיפין 2.5 מ"ג וכלורתאלידון 12.5 מ"ג) הביאה לאיזון טוב יותר של לחץ הדם בהשוואה לטיפול הרגיל.

כתיבת תגובה