האם תבנית הקשר השונה בין לחץ הדם הסיסטולי ולתמותה ה – CV בין חולי סוכרת לאלו ללא סוכרת מסביר תוצאות שונות ע"י טיפול נמרץ להורדת לחץ הדם?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 31/08/2017

מטרת המחקר במסגרת  Diabetes Heart Study ו – National Health Nutrition Examination Survey היתה לבדוק את הקשר בין מרכיבי לחץ הדם (סיסטולי, דיאסטולי, ממוצע ולחץ הפעימה) ותמותה CV בקרב אנשים עם ובלי סוכרת. במחקר הראשון נכללו 1,439 ובשני 17,650 משתתפים (סה"כ 19,089, 16.3% חולי סוכרת, בגיל ממוצע 48.5, 44.4 לבנים, 27.1% שחורים ו – 28.5% מגזע אחר, 54.5% נשים). נתוני התמותה ה – CV אומתו ממסד נתוני הביטוח הלאומי. לאחר מעקב ממוצע של 16.2 שנים נמצא ש – 17.9% מחולי סוכרת ו – 8.8% מאלו ללא סוכרת נפטרו. סוכרת היתה קשורה ביחס סיכון מוגבר ומובהק של 1.50 לתמותה .CV לאחר עיבודים נוספים נמצא שעלייה בסטיית תקן 1 בלחץ הדם הסיסטולי היתה קשורה ביחס סיכון מובהק של 1.28 לתמותה CV באלו ללא סוכרת אבל לא בחולי סוכרת. בעיבוד נוסף נמצא קשר מובהק אבל לא קווי בין לחץ הדם הסיסטולי לבין התמותה ה – CV בחולי סוכרת (צורת U) ובאלו ללא סוכרת (בצורת J).

Gomadam P, Shah A, Qureshi W, et al. Blood pressure indices and cardiovascular disease mortality in persons with or without diabetes mellitus. J Hypertens. 2017 Aug 10. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

בעיבוד הרטרוספקטיבי הנוכחי נמצא שלמרות שלחולי סוכרת יש סיכון גבוה לתמותה CV בהשוואה לאלו ללא סוכרת הרי הקשר בין לחץ הדם הסיסטולי ותמותה CV בחולי סוכרת הוא בצורת U עם טווח תועלת צר (120-135 ממ"כ) בעוד שהקשר באלו ללא סוכרת הוא בצורת J עם טווח רחב תועלת יותר אבל נמוך יותר (80-120 ממ"כ) בהשוואה לחולי סוכרת. ממצא זה מניח שהורדת לחץ הדם מתחת ל – 120 ממ"כ באלו ללא סוכרת יכולה להיות מועילה בחולים אלו אבל יכולה להיות קשורה בעלייה בתמותה בחולי סוכרת. תוצאות העיבוד הנוכחי יכולות אולי להסביר ממצאים ממחקרים אחרים שנועדו לבדוק מהו לחץ הדם הסיסטולי הנמוך ביותר שיכול למנוע תחלואה ותמותה CV. רובם הגדול עסק בעיקר בהורדת לחץ הדם ע"י תרופות שונות כולל מחקר ACCORD-BP בחולי סוכרת. במחקר זה לא נמצא כל הבדל בתוצא ה – CV בין הורדת לחץ הדם מתחת ל – 140 ממ"כ לעומת הורדתו מתחת ל – 140 ממ"כ. במחקר SPRINT שלא כלל חולי סוכרת נמצא כידוע שהורדת לחץ הדם בשיטת מדידתו האוטומטית הביא לירידה מובהקת בתוצא ה – CV – ממצא שמתאים להנחה שמובאת בעיבוד הנוכחי. מגבלותיו של המחקר הן בהיותו רטרוספקטיבי, בנתונים שנלקחו מנתוני הביטוח הלאומי, מאי התייחסות לתוצאי CV מפורטים, לאי התייחסות לגיל ולתרופות שניתנו במשך המעקב ושכל המדידות נערכו במרפאה עם כל חסרונותיה של שיטת מדידה זאת.

כתיבת תגובה