דופק מהיר במנוחה בצעירים מגיל 60 הוא גורם סיכון להיארעות עתידית של יל"ד.

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 06/08/2015

מטרת המחקר האמריקאי היה לבדוק האם מהירות הדופק במנוחה קשור עם היארעות של יל"ד. נכללו במחקר 21,873 ללא היסטוריה של יל"ד שעברו מבחן מאמץ. מהירות הדופק הבסיסית חולקה ל – 3 קבוצות: מתחת ל – 70, 70-85 ומעל 85. אבחנה של היארעות יל"ד חדש התבססה על לפחות 3 מפגשים. נבדקה גם ההשפעה של הגיל (מתחת או מעל 60), מגדר, גזע והיסטוריה של מחלה כלילית. הגיל הממוצע היה 49, 55% גברים ו – 21% שחורים. אנשים עם דופק במנוחה מעל 85 היו צעירים יותר, יותר נשים, עם משקל גבוה יותר, סוכרתיים ועם כושר מופחת להשגת אקוויוולנט מטבולי לעומת אלו עם דופק מתחת ל – 70. במעקב חציוני של 4 שנים פיתחו 8,179 יל"ד. באלו עם דופק מעל 85 נמצאה עלייה מובהקת של 20% בסיכון ליל"ד בהשוואה לאלו עם דופק מתחת ל – 70 לאחר תיקנון לגורמי סיכון למחלת לב כלילית, ללחץ הדם הבסיסי ולאקוויוולנט המטבולי. השפעה על שינו הסיכון נמצאה רק לגיל בעוד שלא נמצא כל קשר למגדר, גזע ומחלה כלילית. בעיבודים לרבדי גיל הקשר נשאר מובהק רק באלו שהיו צעירים מעיל 60.

Aladin AI, Al Rifai M, Rasool SH, et al. The association of resting heart rate and incident hypertension: The Henry Ford Hospital Exercise Testing (FIT) Project. Am J Hypertens. 2015 Jun 25. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

דופק מהיר במנוחה שנמצא בעוקבה של אוכלוסייה מגוונת הוא גורם סיכון עצמאי להיארעות של יל"ד בעיקר באנשים צעירים מגיל 60. דופק מעל 85 קשור בסיכון מוגבר של 20% לפתח יל"ד. מנגנונים אפשריים לקשר בין עליית מהירות הדופק ויל"ד כוללים קשיות העורקים, עלייה בפעילות הסימפתטית, הפעלת מסילות דלקתיות והפרעה לתיפקוד האנדותל. על מהירות הדופק במנוחה שולט טונוס פאראסימפתטי בעוד שבמאמץ קיימת הפעלת מערכת העצבים הסימפתטית והפסקת הפעילות מגבירה את הטונוס הוואגלי. למרות כל זאת, אין עדיין כל מחקר שמראה שהורדת מהירות הדופק במנוחה ע"י אימונים תרגוליים או ע"י טיפול תרופתי יכולה להוריד את הסיכון ליל"ד. יש להתייחס לתוצאות מחקר זה בזהירות בהכלילו רק אנשים שהופנו למבחן מאמץ בגלל חשד לבעייה לבבית ולכן אינם מהווים מדגם מהאוכלוסייה הכללית ושמהירות הדופק נמדדה רק פעם אחת לפני מבחן המאמץ. במחקרים קודמים נמצא קשר מובהק בין דופק מהיר עם טרשת העורקים, הפרעות מטבוליות, הפרעה בתיפקוד החדר השמאלי, מחלה כלילית, הפרעות קצב ותמותה קרדיו-וסקולרית או תמותה מכל סיבה שהיא.

כתיבת תגובה