האם מרבית תופעות הלוואי החמורות במחקר SPRINT נבעו ממאפיינים של החולים לפני תחילת המחקר בעיקר באלו עם סיכון CV גדול? עיבוד לאחר מעשה.

תאריך: 01/03/2020

מטרת העיבוד הנוכחי היתה לבדוק את הקשר בין תופעות הלוואי החמורות במחקר SPRINT לבין אירועי CV. אירוע CV הוגדר כאוטם שריר הלב, תסמונת כלילית חדה, אי ספיקת לב, שבץ מוחי או תמותה מסיבה CV. תופעות לוואי חמורות אירעו בקרב 96% מאלו שעברו אירוע CV אבל רק באופן מובהק ב – 34% באלו שלא סבלו מאירוע CV. היארעות של תופעות לוואי חמורות עלתה באופן מונוטומי על פני הטווח של הסיכון ה – CV הטרשתי והגיעה קרוב לכפליים בקטיגורית הסיכון הגבוה ביותר בהשוואה לסיכון הנמוך ביותר. היארעות תופעות הלוואי החמורות היו קשורות חזק עם הסיכון הטרשתי ה – CVאבל היתה דומה בשתי זרועות המחקר. בעיבוד נוסף נמצא שאירוע CV היה החזאי החזק ביותר לתופעות לוואי חמורות בכל קבוצות הסיכון. יחסי הסיכון לאחר שנה של שלישוני הסיכון ה – ASCVD וקבוצות אלו עם סיכון CV בבסיס היו בשלישון הנמוך – 2.56, בשלישון האמצעי – 2.52, בשלישון הגבוה – 3.61 ובאלו עם CVD בבסיס – 1.86 (כולם מובהקים), עם מגמה דומה בשנים הבאות עד לסיום המחקר. טיפול נמרץ היה חזאי עצמאי לתופעות לוואי חמורות רק בשלישון הסיכון ה – CV.Botchway A, Buhnerkempe MG, Prakash V, et al. Serious Adverse Events Cluster in Participants Experiencing the Primary Composite Cardiovascular Endpoint: A Post-Hoc Analysis of the SPRINT Trial. Am J Hypertens. 2020 Jan 13. [Epub ahead of print]

 

הערת פרופ' יודפת

בעיבוד לאחר מעשה של SPRINT נמצא ששילוב של כל האירועים ה – CV הראשוניים היה החזאי החזק ביותר לתופעות הלוואי החמורות בכל קבוצות הסיכון ה – CV בבסיס ושטיפול נמרץ (כידוע, הורדת לחץ הדם הסיסטולי מתחת ל – 120 ממ"כ) אינו קשור באופן עצמאי בכל קבוצות הסיכון. נמצאו רק 3 מישתנים שהיו קשרים באופן עצמאי בתופעות הלוואי החמורות בכל קבוצות הסיכון: מיקרואלבומינוריה, eGFR נמוך מ – 60 ואירוע CV משולב. יתרה מכך, קיימת סבירות קטנה שהסיכון לתופעות לוואי חמורות היתה שונה בקבוצות שהוקצו אקראית לטיפול עם אותו סיכון CV בסיסי פרט לשלישון הסיכון ה – CV האמצעי. אחת הטענות שהושמעו לאחר פירסום תוצאות SPRINT היתה שתובעות הלוואי החמורות בעקבות הטיפול הנמרץ להורדת לחץ הדם יכולות לגרום יותר נזק מאשר תועלת. עיבוד זה מראה שתופעות הלוואי החמורות נוטות להצטבר באלו שסבלו מאירוע CV תוך כדי המחקר. רק 68% מאלו שעברו אירוע מכלל האירועים ה – CV תוך המחקר סבלו מתופעות לוואי תוך או אחרי האירוע ה – CV ואילו באלו שלא סבלו מאירוע CV תוך המחקר היה שיעור תופעות הלוואי גדול הרבה יותר באלו שהיו עם יותר גורמי סיכון CV בבסיס. לא ניתן לשלול  שתופעות הלוואי החמורות הופיעו בגלל האירוע ה – CV.

פורסם בקטגוריה סקירה חודשית , מאת מערכת החברה ליתר לחץ-דם בישראל.

כתיבת תגובה