האם יש קשר בין עובי אינטימה-מדיה של עורק התרדמה ושבץ מוח חדש?

תאריך: 01/03/2020

מטרת המחקר הסיני היתה לבדוק את הקשר בין ממוצע עובי האינטימה-מדיה של עורק התרדמה והסיכון לאירוע מוחי ראשון ולבדוק השפעה אפשרית של יל"ד. נכללו 11,547 חולי יל"ד ללא היסטוריה של שבץ מוחי מ – China Stroke Primary Prevention Trial. התוצא הראשוני שהיה האירוע המוחי הראשון לאחר מעקב חציוני של 4.4 שנים הראה שהיו 726 אירועי שבץ מוחי מהם 631 איסכמיים ו – 90 דימומיים. כל עלייה בסטיית תקן של ממוצע עובי האינטימה-מדיה היתה קשורה בסיכון לאירוע המוחי הראשון (יחס סיכון מובהק של 1.11 לשבץ דימומי ו – 1.10 לשבץ איסכמי. יתרה מכך, בחלוקה של עובי אינטימה-מדיה לרביעיות נמצא שהסיכון הגדול ביותר לאירוע מוחי איסכמי (יחס סיכון מובהק של 1.35) ושל אירוע מוחי דימומי (2.25) נמצא ברביעון 2-4 בהשוואה לרבעון 1. הקשר בין עובי האינטימה-מדיה והאירוע המוחי הראשון היה החזק ביותר ומובהק בחולים עם ממוצע לחץ דם גבוה יותר (שווה או מעל 109,3 לעומת ערכים נמוכים מ –109.3 ממ"כ) או דיאסטולי שווה או מעל 90.7 לעומת ערכים נמוכים מ – 90.7 ממ"כ

Sun P, Liu L, Liu C, et al. Carotid intima-media thickness and the risk of first stroke in patients with hypertension. Stroke. 2020 Jan 17: [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

במחקר הנוכחי נמצא קשר ישיר בין עובי אינטימה-מדיה של עורק התרדמה לבין הסיכון לאירוע מוחי ראשון ושחישוב התוצאות על פי MAP ולחץ הדם הסיסטולי הראה קשר חזק בין שבץ מוחי עם ממוצע לחץ הדם או לחץ דיאסטולי ברמות גבוהות. מנגנונים אפשריים לקשר זה הם: 1. שכבות האינטימה והמדיה של עורק התרדמה מושפעות משינויים מקוטר החלל, מזרימת הדם ומלחץ הפעימה. 2. עוביי האינטימה-מדיה הם כנראה גורם ביניים במסילה הסיבתית להופעת שבץ מוחי. הם קשורים גם לגורמי הסיכון המסורתיים ה – CV. 3. ההיארעות של שבץ מוחי מושפעת פרט לגורמי הסיכון המסורתיים גם מגורמים אחרים כמו גנטיים, השונות בלחץ הדם ותגובות דלקתיות. המחקר הוא תצפיתי ולכן לא ניתן לקבוע סיבתיות.

פורסם בקטגוריה סקירה חודשית , מאת מערכת החברה ליתר לחץ-דם בישראל.

כתיבת תגובה