האם הורדת הערך הדיאסטולי מ – 90 ממ"כ ל – 80 ממ"כ לפי הנחיות 2017 ACC/AHA אינו מעלה את הסיכון ה – CV?

תאריך: 01/03/2020

מטרת המחקר שבוצע ע"י חוקרים באירלנד היתה להשוות את השכיחות של יל"ד דיאסטולי בדיד בארה"ב לפי הקריטריונים של 2017 ACC/AHA לעומת הקריטריונים של ה – JNC7 משנת 2003 לאפיין ע"י עיבוד מסוג "חתך" את הקשרים ארוכה הטווח של יל"ד דיאסטולי בדיד והתוצאים. ביצוע עיבודי ה"חתך" נעשו בקרב מחקר National Health and Nutrition Examination Survey  (NHANES 2013-2016) ו – Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) ו – Give Us a Clue to Cancer and Heart Disease (CLUE) II. הגדרת יל"ד דיאסטולי בדיד לפי הנחיות 2017 היו סיסטולי נמוך מ – 130 ממ"כ ודיאסטולי שווה או מעל 80 ממ"כ לעומת הגדרות 2003 – סיסטולי נמוך מ – 140 ממ"כ ודיאסטולי שווה או מעל 90 ממ"כ. השכיחות המוערכת של יל"ד בדיד ב – NHANES לפי הנחיות 2017 היתה 6.5% לעומת 1.3% לפי הנחיות 2003 (הבדל מובהק). מתוך החולים החדשים שסווגו כסובלים מיל"ד סיסטולי נמצאו 0.6% מהמשתתפים שנזקקו לטיפול לפי ההנחיות. יל"ד דיאסטולי בדיד לפי הנחיות 2017 בהשוואה לאלו ללא יל"ד לא היה קשור באופן מובהק בהיארעות של מחלה CV טרשתית (יחס סיכון 1.06), באי ספיקת לב (יחס סיכון 0.91) ובמחלת כליות כרונית (יחס סיכון 0.98). התוצאות היו גם לא מובהקות לגבי תמותה CV בשלושת המחקרים שנכללו בעיבוד.

McEvoy JW, Daya N, Rahman F, et al. Association of isolated diastolic hypertension as defined by the 2017 ACC/AHA blood pressure guideline with incident cardiovascular outcomes. JAMA. 2020;323(4):329-338.

הערת פרופ' יודפת

בעיבוד הנוכחי נמצא שיל"ד דיאסטולי בדיד שכיח יותר בהתאם לקריטריונים של 2017 ACC/AHA  אבל מצב זה אינו נראה כקשור בעלייה בתוצא ה – CV. ממצאים אלו נותנים תמיכה נוספת להתייחסות רק ללחץ הדם הסיסטולי שקיימת כיום. למעשה, אין כיום כל מחקר נפרד שבו נבדק עד כמה ניתן להוריד את לחץ הדם הדיאסטולי בעוד  שבמחקר HOT שפורסם לפני שנים רבות דווח שהורדת לחץ הדם הדיאסטולי ל – 80 ממ"כ לא היתה קשורה בתועלת מובהקת על נקודות הסיום הראשוניות בהשוואה להורדתו ל -90 ממ"כ. אני מזכיר גם את תוצאות אחד המחקרים של Syst Eur שבו מצאנו שהורדת הלחץ הדיאסטולי במרפאה גם לערכים נמוכים עד 60 ממ"כ בחולי יל"ד סיסטולי בדיד לא הראו כל השפעה על נקודות הסיום הסופיות. בין המגבלות של המחקר הנוכחי יש לציין  שהגיל הנמוך ביותר במחקר ARIC היה 48 ולכן לא ניתן ליחס את התוצאות לצעירים יותר היות והלחץ הדיאסטולי יורד עם הגיל. בנוסף, נכללו בעיבוד אנשים  מטופלים תרופתית בלחץ הדם ואנשים ללא טיפול אם כי עיבוד נוסף לפי כל קבוצה בנפרד לא שינה את התוצאות.

פורסם בקטגוריה סקירה חודשית , מאת מערכת החברה ליתר לחץ-דם בישראל.

כתיבת תגובה