האם קיימת מגמה לתמותה מוגברת במטופלי מעכבי RAS שמאושפזים בגלל ספסיס?

תאריך: 02/05/2020

במכתב למערכת ממרכז רפואי ממכון קרולינסקה בשוודיה מתייחס הכותב לעיבוד סטטיסטי של מעקב שנערך במשך מספר שנים אחרי הקשר בין נטילת מעכבי RAS לבין תמותה של חולים שהתקבלו לטיפול נמרץ בגלל ספסיס. בעוקבה נכללו 2,700 חולים מגיל 18 ומעלה שאושפזו ב – 32 מרכזים רפואיים שטופלו או ב – ACEs או ב – .ARBs השימוש בתרופות אלו היה שכיח בקרב החולים וגדול במעט בגברים וקיימת עלייה בשימוש בהם בשיעור של 10% בין המשתמשים בשנת 2020 לבין המשמשים בשנת 2015. שיעור המשתמשים התאפיין בגיל מבוגר יותר ותחלואות ותמותה גדולה יותר אבל לא במידה ניכרת בקרב משתמשי מעכבי RAS לעומת אלו שלא השתמשו. מפתיע, לא נמצא כל הבדל בשיעורי התמותה בזיהום דרכי הנשימה בין משתמשים/לא משתמשים.

Sunden-Cullberg J. Chronic Use of Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors and Angiotensin II Receptor Blockers Is High Among Intensive Care Unit Patients With Non-COVID-19 Sepsis but Carry a Moderately Increased Risk of Death [published online ahead of print, 2020 Apr 10]. Hypertension.

הערת פרופ' יודפת

אחת ההנחות שמוצעת היא שטיפול במעכבי RAS תורם לזיהום קשה ולתמותה בחולי COVID-19. הנחה זאת מתבססת על האפשרות להגברת הזיהום הנגיפי ע"י הגברת ייצור האנזים ACE2 שבו משתמש הנגיף לחדירה לגוף ובעיקר לריאות. יל"ד, סוכרת ומחלה כלילית קשורים בתמותה מוגברת בגלל נגיף ה – COVID-19. לכן ההנחה היא ששימוש במעכבי RAS ששכיח במחלות אלו גורם לתמותה גדולה יותר בגלל המחלה הנגיפית. נתונים על הקשר בין השימוש הכרוני במעכבי RAS יתפרסמו בהקדם ולכן ניתן יהיה לראות מהו שיעור השימוש בתרופות אלו בקרב חולי COVID-19 והאם השימוש בהם קשור בתמותה מוגברת. השוואה בין שיעור התמותה בקרב חולי ספסיס בנתונים של אותם מרכזים בעבר וכיום יכול לעזור לקבל או לדחות את ההנחה שהתמותה היא גדולה יותר בחוליCOVID- 19  בגלל הטיפול במעכבי RAS.

כתיבת תגובה