האם טיפול נמרץ להורדת לחץ הדם בגילאי ה – 80 או יותר מוריד את הסיכון לאירועים ה- CV הגדולים, להפרעה קוגניטיבית קלה ולתמותה עם עליית הסיכון לשינויים בתיפקודי הכליות? – עיבוד משני ממחקר .SPRINT

תאריך: 02/05/2020

מטרת העיבוד הנוכחי ממחקר SPRINT היתה לבדוק השפעת איזון נמרץ של לחץ הדם הסיסטולי בקשישים מגיל 80 ומעלה תוך התייחסות לתיפקוד הקוגניטיבי והגופני. בעיבוד נכללו 1,167 חולי יל"ד שהוקצו אקראית ליעד נמוך סיסטולי נמוך מ – 120 ממ"כ או מתחת ל – 140 ממ"כ במדידות אוטומטיות של לחץ הדם. נבדקו היארעות של מחלה CV, תמותה, הפרעה קוגניטיבית קלה, אפשרות לדמנציה ותופעות לוואי חמורות. מהירות ההליכה נבדקה במבחן הליכת 4 מטרים ו – Montreal Cognitive Assessment (MoCA) לכימות התיפקוד הקוגניטיבי הבסיסי. הטיפול הנמרץ הביא לירידה מובהקת באירועים ה – CV (יחס סיכון 0.66), בתמותה (יחס סיכון 0.67) ובהפרעה קוגניטיבית קלה (יחס סיכון 0.70). נמצאה פעולת גומלין מובהקת בה משתתפים עם מדדי קוגניציה בסיסיים גבוהים הגיעו להטבה מובהקת ע"י טיפול נמרץ במשלב ה- CV והתמותה  (יחס סיכון 0.40) לעומת אלו עם מדדי קוגניציה בסיסית נמוכה. לא נמצאה כל ראייה להטרוגניות של השפעת הטיפול בהקשר למהירות ההליכה. שיעורי הפגיעה החדה בכליות וירידה לפחות ב – 30% ב – eGFR עלו באלו עם הטיפול הנמרץ ללא הבדלים בין הקבוצות בשיעור הנפילות עם פציעה.

Pajewski NM, Berlowitz DR, Bress AP, et al. Intensive vs Standard Blood Pressure Control in Adults 80 Years or Older: A Secondary Analysis of the Systolic Blood Pressure Intervention Trial. J Am Geriatr Soc. 2020;68(3):496–504.

הערת פרופ' יודפת

בעיבוד המשני הנוכחי נמצא שמשתתפים בגיל 80 או יותר שקיבלו טיפול נמרץ להורדת לחץ הדם סבלו מירידה מובהקת בתחלואה והתמותה ה – CV, מהפרעה קוגניטיבית קלה ומתמותה מכל סיבה בהשוואה לאלו שקיבלו טיפול סטנדרטי. השפעות אלו לוו בעליית הסיכון לירידה בתיפקודי הכליות אבל לא לסיכון לנפילות עם פציעה. בעיבוד אחר של SPRINT נמצא שמרבית הפגיעות החדות בכליות היו חולפות עם חזרה לתיפקוד תקין של הכליות. לא נמצאה כל השפעה שונה של הטיפול על מהירות ההליכה אבל נמצא הבדל משמעותי בהקשר לתיפקוד הקוגניטיבי. מעל 60% מהחולים היו עם תיפקוד קוגניטיבי בסיסי גבוה יותר נהנו מהטיפול הנמרץ בהקשר לאירועים ה – CV ותמותה בעוד אלו עם תיפקוד קוגניטיבי נמוך יותר סבלו משיעור גדול יותר אירועים CV ותמותה. בעיבוד הנוכחי לא נמצאה הטרוגניות ע"י מצב השבריריות למרות שיפוע ברור בסיכון בו חולים עם מדדי שבריריות גבוהים סבלו משיעורים גדולים יותר של אירועים CV ותמותה. יש לציין שמרבית משתתפי SPRINT בגיל 80 או יותר הצטברו ברובם בין 80 ל – 85 ורק 3.3% היו מבוגרים מגיל 85, לכן ממצאי עיבוד זה נכונים לגילאי 85 ומטה. ממצא נוסף לציון הוא שפחות מ – 10% מהמשתתפים הגיעו ליעד סיסטולי נמוך מ – 120 ממ"כ בעוד ממוצע לחץ הדם שלהם היה 125 ממ"כ. יש להתייחס לתוצאות בזהירות היות והם נבעו מעיבוד משני.

כתיבת תגובה