האם טיפול במעכבי RAS משפר את חומרת תחלואת COVID-19 בחולי יל"ד לעומת תרופות מסוגים אחרים?

תאריך: 02/05/2020

במחקר הרטרוספקטיבי הנוכחי שבוצע בעיר אחרת בסין נבדקה השאלה האם הטיפול במעכבי RAS (ACE/ARB) יכול לשפר את חומרת המחלה בחולי יל"ד. החוקרים בדקו את כל התיקים של החולים שאושפזו בין 11 לינואר ל – 23 לפברואר 2020 ונבחרו כל החולים שסבלו מיל"ד מכל חולי COVID-19 שאושפזו. מכלל 417 חולי COVID שאושפזו נמצאו 42 חולי יל"ד מטופלים מהם 17 טופלו במעכבי RAS ו-25 טופלו בסוגי תרופות אחרות. מרבית החולים היו מטופלים בתרופות אלו מעל שנה. תוך האישפוז הוגדרו 12 חולים (48%) שלא נטלו מעכבי RAS כחמורים ואחד נפטר. בניגוד לכך, רק 4 חולים (23.5%) בנוטלי מעכבי RAS הוגדרו כחמורים ולא נפטר אף אחד. שיעור החולים שטופלו במעכבי RAS עם מחלה חמורה היה קטן יותר לעומת אלו שטופלו בסוגים אחרים של תרופות ליל"ד. בחולים אלו נמצאה גם מגמה לרמה נמוכה יותר של IL-6, עלייה במספר תאי T מסוג CD3 ו – CD8 וירידה בשיא העומס הנגיפי בהשוואה לאלו ללא טיפול במעכבי RAS.

Meng J, Xiao G, Zhang J, et al. Renin-angiotensin system inhibitors improve the clinical outcomes of COVID-19 patients with hypertension. Emerg Microbes Infect. 2020;9(1):757–760.

הערת פרופ' יודפת

בדיווחים קודמים נמצא שלמערכת RAS יש תפקיד חשוב ביותר בוויסות של יל"ד ופגיעה חדה בריאות שנגרמים ע"י הגיפים כמו SARS ו – שפעת מסוג H7N9, שינויים בפעילות RAS קשורים בפתוגנזה של יל"ד ומחלת ריאות דלקתית. במחקרים אחרים הועלתה ההנחה שבחולי COVID-19 קיימת עלייה באנגיוטנסין II (AII) בהשוואה לאנשים בריאים. טיפול במעכבי RAS נמצא שמוריד את התמותה בחולי ספסיס. AII מווסת בצורה חיובית את ביטוי הציטוקינים הדלקתיים ע"י הפעלת הקולטן AT1. רמה גבוהה של ציטוקינים דלקתיים קשורים לתוצאים גרועים בחולי COVID-19. במחקר הנוכחי נמצא שטיפול במעכבי RAS מחליש את התגובה הדלקתית כנראה ע"י עיכוב של רמות ה – IL-6 שתואם לממצא שטיפול במעכבי RAS משכך את הפגיעה בריאות שנגרמת ע"י LPS (ליפופוליסכרידים). במחקר זה נמצא גם שלטיפול במעכבי RAS  היתה השפעה לטובה על המערכת החיסונית ע"י מניעת הירידה בתאי T בפריפריה. יתרה מכך, נמצאה ירידה בעומס הנגיפי (עומס גדול מחמיר את המחלה) והחוקרים מניחים שמעכבי RAS אינם מעכבים ישירות את התרבות הנגיפים אלא משפיעים בצורה בלתי ישירה ע"י ויסות המערכת החיסונית ועיכוב התגובות הדלקתיות. תוצאות מחקר זה מעודדות אם כי היות המחקר רטרוספקטיבי ומספר החולים קטן מאד ואינו מאפשר הוצאת מסקנות סטטיסטיות. אני מניח שבעתיד הקרוב יתפרסמו עוד מחקרים בנושא זה ונחכה לתוצאות המחקר המבוקר בו נבדקת השפעת  ה – ARB לוסרטן על התחלואה והתמותה ב – COVID-19.

כתיבת תגובה