האם קוצב לבבי שמשנה פעילות עצבית (neuromodulator) מוריד את לחץ בדם בחולים עם יל"ד עמיד לטיפול?

תאריך: 03/10/2019

במחקר MODERATO מסוג "הוכחה של רעיון" שהוצג בסן פרנציסקו ב – 25 לספטמבר השנה ע"י חוקר גרמני בכנס האחרון של Transcatheter Cardiovascular Therapeutics נמצא ששימוש בקוצב שמשנה פעילות עצבית (נוירו-מודולציה) הוריד את לחץ הדם ביל"ד עמיד לטיפול של 3 תרופות. חולים אלו הוקצו אקראית לנוירו-מודולציה לבבית שמופעלת בצורה כפולת-סמיות והראתה ירידה ממוצעת ומובהקת של 8.1 ממ"כ בלחץ הדם שנמדד ב – ABPM במשך 24 שעות לאחר 6 חודשים בהשוואה לטיפול בקוצב בלבד ששימש כבקרה. נוירו-מודולציה עם הקוצב של חברת BackBeat הורידה את לחץ הדם הסיסטולי מ- 136 ממ"כ במשך 3 שבועות של תקופת הסתגלות ל – 125 ממ"כ בעוד שבבקרה נמצאה רק ירידה עד 132 ממ"כ. במיוחד, הירידה מעל 10 ממ"כ נמצאה בקרב 54% ממטופלי המכשיר החדש לעומת 21% בבקרה. לא נכללו במחקר חולים עם פרפור פרוזדורים, מקטע פליטה נמוך ותסמינים אי ספיקת לב שווה או מעל מדרגה 2. הנוירו-מודולציה הופסקה לאחר החדרת המכשיר של BackBeat למשך 30 יום כדי להקטין כל השפעה של פלצבו. על החולים היה עדיין להישאר עם לחץ סיסטולי לפחות של 125 ממ"כ ב – ABPM כדי להפעיל את האקראיות  כך ש- 47 חולים הוקצו אקראית להפעלה כפולת-סמיות של נוירו-מודולציה או להמשיך בטיפול הרפואי בלבד. לחץ הדם ירד מיידית ב – 15 ממ"כ ביום הראשון ונשמר במרביתו במשך 6 חודשים. לחץ הדם במרפאה ירד באופן מובהק ב – 12.3 ממ"כ לאחר 6 חודשים. לא היה כל הבדל בתופעות הלוואי בין שתי הקבוצות.

 

Source Reference: Kuck K-H "MODERATO II: A double-blind randomized trial of cardiac neuromodulation therapy in patients with hypertension" TCT 2019.

הערת פרופ' יודפת

קוצב ה – BackBeat מעניק קיצוב סטרנדרטי אבל עם אלגוריתם מתקדם להורדת לחץ הדם דרך מילוי מופחת של החדר השמאלי ובאופן כרוני ע"י ירידה נוירו-מודולרית במילוי שנגרמת ע"י עיכוב AV (atrioventricular) ע"י אולטרסאונד שנע בין 0.02 ל – ל – 0.06 שניות ומביא לירידה מיידית בלחץ הדם. הפעלת הקוצב גורמת בדרך כלל להפעלה מיידית של הבארורפלקס שמעלה מחדש את לחץ הדם ע"י הפעלה של המערכת הסימפתטית ועלייה בתנגודת ההיקפית. במכשיר הקיים "מרמים" את הבארורפלקס ע"י העובדה שאחרי רצף של 8 עד 10  פעימות עם מרווח AV קצר יותר מאפשר הקוצב קיום של עוד שלוש או ארבע פעימות ארוכות יותר עם מרווח PR ארוך יותר או אפילו עם מעבר תקין. לבארורצפטור יש תגובה בלתי סימטרית להורדת לחץ הדם. אם לחץ הדם מופחת תגובת הבארורצפטור היא איטית אבל אם לחץ הדם עולה קיימת תגובה מהירה של מערכת הבארורצפטור ותגובה מהירה זאת מאפשרת לבארורפלקס להאמין שלחץ הדם הוא תקין לשלושת הפעימות האלו ולכן הוא אינו מפעיל אותו.

כתיבת תגובה