האם מצב יל"ד בבסיס בהשוואה לאלו ללא יל"ד קשור בירידה מהירה יותר בתיפקוד הכליות לאורך 30 שנות מעקב?

תאריך: 03/10/2019

מטרת המחקר התצפיתי האמריקאי היתה לבדוק את הקשר ביל יל"ד, שימוש בתרופות ליל"ד ושינוי ב – eGFR לאורך זמן בקרב אנשים עם תיפקוד כלייתי תקין בבסיס. נכללו במחקר 15,854 אנשים מתוך מחקר ARIC (Atherosclerosis Risk in Communities). מצב לחץ הדם הבסיסי חולק לקטיגוריות בהתאם להנחיות ACC/AHA 2017 כלחץ דם תקין, לחץ דם מוגבר, דרגה 1, דרגה 2 ללא טיפול ודרגה 2 עם טיפול. התוצא היה מידת המדרון של eGFR בביקור החמישי לאורך 30 שנה. בבסיס היו 13.2% מהלבנים בדרגה 1, 7.3% בדרגה 2 ללא טיפול ו – 19.4% בדרגה 2 עם טיפול. שיעורי מצב לחץ הדם בשחורים היה 15.8%, 14.9& ו – 39.9% בהתאמה. הירידה השנתית ב – eGFR באלו עם לחצי דם גבוהים יותר בהשוואה לאלו עם לחץ דם תקין היתה גדולה יותר (לבנים: ירידה של 0.11 ב – eGFR בשלב 1, 0.15 בשלב 2 ללא טיפול ו – 0.36 עם טיפול. שחורים: 0.21 בדרגה 1, 0.16 בדרגה 2 ללא טיפול ו – 0.50 בדרגה 2 עם טיפול). ההסתברות לפתח מחלת כליות בדרגה G3a במשך 30 שנה עם לחץ דם תקין בלבנים היתה 54.4%, בלחץ דם מוגבר – 61.6, בדרגה 1 – 64.7%, בדרגה 2 ללא טיפול  – 78.1 ובדרגה 2 עם טיפול 70.9%. בשחורים 55.4%, 62.8%, 60.9%, 76.1% ו – 66.6% בהתאמה.

Yu Z, Rebholz CM, Wong E, et al. Association between hypertension and kidney function decline: The Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) Study. Am J Kidney Dis. 2019;74310-319.

הערת פרופ' יודפת

במחקר מבוסס-קהילה הנוכחי של אנשים בגיל הביניים נמצא שאלו עם יל"ד בבסיס מראים ירידה מהירה יותר ב – eGFR לעומת אלו ללא יל"ד תוך מעקב בן 30 שנה. הסיכון לפתח  מחלת כליות כרונית היה גבוה יותר עם יל"ד בעיקר בשלב 2 בלבנים ובשחורים. לשחורים היו ממוצעים ופיזור גבוהים יותר בסיכון לפתח מחלת כליות כרונית בדרגה G3a או אפילו חמורה יותר. מחקר זה מוסיף לספרות הקיימת בהראותו שיל"ד הוא גורם סיכון לירידה ב – eGFR. הגדרת יל"ד בבסיס היתה כדי לבסס קשר זמני בין התפתחות של יל"ד ו – eGFR. המנגנון שנמצא בבסיס הקשר בין יל"ד והירידה ב – eGFR אינו ברור במלואו אבל יכול להיות בחלקו בגלל לחץ גבוה תוך גלומרולרי גבוה יותר וטרשת עורקים מתקדמת. מצד שני, eGFR נמוך יכול גם להעלות את לחץ הדם בגלל הפרעה בהפרשת מלח ומים. מסיבה זאת, נערכה הערכה של לחץ הדם במחקר זה  רק בביקור 1 כדי להתמיד בזמניות קפדנית. מגבלות המחקר הם שהמדרון הוערך רק במדידת eGFR  ה – 5 המקסימלית ובאיבוד שונה של חולים תוך המעקב.

כתיבת תגובה