האם שתייה מתונה של אלכוהול בהיריון מגינה מפני עלייה בלחץ הדם בצאצאים בילדות ובהתבגרות?

תאריך: 29/07/2019

מטרות מחקר הגרמני מסוג "חתך" היתה לבדוק את הקשר בין צריכה נמוכה או מתונה של אלכוהול בנשים בהריון על הסיכון של עלייה בלחץ הדם והאם הקשר משתנה ע"י המצב הסוציו-אקונומי, חשיפת האם לעישון ו – BMI בילדים ומתבגרים. הנתונים נלקחו מ – " German Health Interview and Examination Survey for Children and Adolescents" (KiGGS)) בו נכללו 14,353 משתתפים. נבדק הקשר בין צריכת אלכוהול בהריון לבין טרום-יל"ד ויל"ד בגילאים 3 עד 17. מתוך כלל הילדים והמבגרים סבלו 12.5% מטרום- יל"ד סיסטולי ו – 11.5% מטרום-יל"ד דיאסטולי. 7.5% מיל"ד סיסטולי ו – 6.0% מיל"ד דיאסטולי. לאחר עיבודים נוספים נמצא שצריכת אלכוהול מעטה או מתונה היתה קשורה בסיכון מופחת ומובהק של טרום לחץ דם סיסטולי ודיאסטולי. הקשר עם יל"ד לא היה מובהק. לא נמצאו כל פעולות גומלין בין צריכת אלכוהול של האם עם מצב כלכלי-חברתי, חשיפה לעישון ו – BMI.

Arnold C, Ullrich C, Wensing M, et al. Prenatal alcohol exposure and the associated risk of elevated blood pressure: A cross-sectional analysis of 3 to 17-year- olds in Germany. Am J Hypertens. 2019 Jul 3. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

הממצא במחקר הנוכחי שלצריכת אלכוהול מעטה-עד- מתונה בהריון יש השפעה לטובה על לחץ הדם היה בניגוד להשערת החוקרים. הסבר אפשרי ניתן למצוא בכמה מחקרי חיות ובני אדם שבו תואר איך יצירת תגובה דלקתית ע"י אלכוהול גורמת לביטוי מוגבר של סינטזת NO שגורם כתגובה לדלקת להרחבת כלי הדם ולירידה בלחץ הדם. מצד שני, מספר מחקרים הראו שבתקופת ההיריון קיימת השפעה של אלכוהול על האנדותל ועל מהירות גל הפעימה שדווקא מעלה את לחץ הדם ואילו במחקרים אחרים היו הממצאים כמו במחקר הנוכחי. צריכה גדולה של אלכוהול בהריון היתה קשורה במחקרים אחרים בהתכווצות כלי הדם ויל"ד בצאצאים (צורת J). במספר מחקרים נמצאה עלייה מלאכותית בלחץ הדם שנגרמת ע"י מחלה אחרת ברקע. לא הייתי מתייחס למחקר זה ברצינות היות והוא מבוסס על שאלונים ומהיותו מסוג "חתך" אינו מאפשר להוציא כל מסקנה שצריכה מעטה-עד-מתונה של אלכוהול מגינה מפני עלייה של לחץ הדם בצאצאים.

כתיבת תגובה