האם נקודת חיתוך של לחץ הדם סיסטולי מתחת ל – 125 ממ"כ במדידה ביתית בבוקר בחולי סוכרת מסוג 2 היא חזאית לאירועים CV בעתיד?

תאריך: 29/07/2019

מטרת המחקר היפאני הנוכחי מהקבוצה של Kario היה לבדוק את ההנחה שנקודת חיתוך של 125 ממ"כ במדידת לחץ דם סיסטולי בבוקר בבית תהיה חזאית לסיכון ה – CV בחולי סוכרת מסוג 2. מדידות לחץ הדם במרפאה ובבית בוצעו בקרב 4,308 אנשים (1,057 עם סוכרת ו – 3,251 ללא סוכרת) ונקודות החיתוך של לחץ הדם הסיסטולי 135 ו – 125 שנמדד בבית בבוקר. בעיבודים רגרסיביים רבי-מישתנים מתוקננים לגיל, מגדר, BMI, עבר של אירועים CV, קיום של מחלת כליות כרונית ופרפור פרוזדורים נמצא שנקודת החיתוך הסיסטולית נמוכה מ – 135 ממ"כ היתה קשורה באופן מובהק באירועים CV בחולי סוכרת ובאלו ללא סוכרת בעוד שנקודת חיתוך סיסטולית של 125 ממ"כ היתה קשורה באופן מובהק  בסיכון רק בחולי סוכרת ולא באלו ללא סוכרת.

Eguchi K, Hoshide S, Kario K; J-HOP Study Group. Target home morning SBP be below 125 mmHg in type 2 diabetes patients. J Hypertens. 2018;36:1284-1290.

הערת פרופ' יודפת

במחקר התצפיתי הפרוספקטיבי נמצא שלחץ הדם הסיסטולי של 125 ממ"כ בבוקר בבית הוא מועמד מובהק לסף הורדת לחץ הדם בחולי סוכרת מסוג 2 ולחץ דם סיסטולי בבית של 135 ממ"כ אושר כמתאים לסף בחולים ללא סוכרת. איננו יודעים איזו רמה של לחץ דם בבית תואמת ללחץ דם במרפאה של 120/80 ממ"כ. במחקר "חתך" קודם של קבוצה זאת בחולי סוכרת מסוג 2 נמצא שלחץ סיסטולי של 120 ממ"כ במרפאה תואם ללחץ סיסטולי של 123 ממ"כ ולחץ דיאסטולי במרפאה של 80 ממ"כ תואם ללחץ דיאסטולי של 78 בבית. לחץ דם סיסטולי במרפאה של 130 ממ"כ תואם ללחץ דיאסטולי בבית של 129 ממ"כ. ממצאים אלו מתאימים לממצאי המחקר הנוכחי. היות המחקר תצפיתי לא מאפשרת לקבוע שהורדת לחץ הדם הסיסטולי מתחת ל – 125 ממ"כ במדידות בבית תהיה קשורה בהורדה מובהקת של האירועים ה – CV בחולי סוכרת מסוג 2.

כתיבת תגובה