האם ליל"ד ולהיפוקסיה לילית יש השפעה שלילית על התיפקוד הקוגניטיבי בקשישים?

תאריך: 29/07/2019

מטרת המחקר היפאני היתה לבדוק השפעת יל"ד והפרעות ליליות בנשימה על התיפקוד הקוגניטיבי. נכללו במחקר 52 קשישים (גיל ממוצע 69.6) ללא הפרעה בתיפקוד במשך היום. נבדקו מדד אפניאה/היפופניאה ומינימום ריווי החמצן תוך שימוש במכשיר ביתי נייד. הערכת התיפקוד הקוגניטיבי הראתה ערכים נמוכים יותר באלו עם ריווי חמצן מינימלי מתחת ל – 90% בהשוואה לאלו עם ריווי שווה או מעל 90%. ריווי החמצן המינימלי נמצא בקורלציה עם הישגיות במבחן הקוגניציה. בעיבוד רגרסיבי רב-מישתנים שכלל גיל, מגדר, BMI, מדד אפניאה/היפופניאה, מינימום ריווי החמצן, מדד השינה, יל"ד וסוכרת נמצא שיל"ד היה הגורם המובהק ביותר לענות על 0 או 1 במשימות קוגניטיביות חוזרות.

 

Kato K, Noda A, Yasuma F, et al. Effects of sleep-disordered breathing and hypertension on cognitive function in elderly adults. Clin Exp Hypertens. 2019 Jul 2:1-7. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

היפוקסיה לילית נמצאה בקורלציה עם הירידה בתיפקוד הביצוע ויל"ד הוא גורם מובהק לעיבוד של זיכרון בעבר הקרוב (דומה אבל לא בדיוק לזיכרון לטווח קצר). במחקר הנוכחי נמצא שהיפוקסיה לילית ויל"ד בקשישים יכולים להשפיע באופן שלילי על התיפקוד הקוגניטיבי בקשישים. ההנחה היא שהקורטקס הקדם- פרונטלי מעורב בתיפקוד הביצועי. ירידה מובהקת בנפח החומר האפור של הגירוס הפרונטלי העליון מימין נמצאה בחולי דום נשימה חסימתי בשינה שאינם מטופלים בהשוואה לבקרה. יתרה מכך, הפרעה בתיפקוד הביצועי מהווה אחת מתחומי הקוגניציה שנפגע בדום נשימה חסימתי עם קשר לחומרת ההיפוקסיה. היפוקסיה כרונית שאינה רציפה נמצאה כגורמת לעקה חימצונית ולדלקת. יתרה מכך, איזורים במוח שקשורים במחלה נוירו-ניוונית מראים פרופילים של עקה חימצונית ודלקת. הממצאים במחקר זה מעלים את ההנחה שהתיפקוד הביצועי מושפע לרעה ע"י היפוקסיה.

כתיבת תגובה