האם חשיפה ליל"ד ו – LDL ברמה בינונית בבגרות הצעירה קשורה כל אחד בנפרד בסיכון CV בחיים המאוחרים יותר?

תאריך: 29/07/2019

מטרת המחקר הרב-מרכזי בארה"ב היתה לבדוק האם קיים קשר עצמאי בין חשיפת מבוגרים צעירים לגורמי סיכון CV לבין הסיכון למחלה CV בחיים המאוחרים יותר. הנתונים נאספו מקרב 6 עוקבות אמריקאיות החל מגיל 18 לאורך השנים עד תקופת חיים מאוחרת יותר שכללו מסלולים של HDL ו – LDL ולחץ הדם הסיסטולי והדיאסטולי. נבדק הקשר בין חשיפה לגורמי סיכון אלו בתקופה הצעירה (בגיל 18-39) ובגיל 40 או יותר לבין הסיכונים של מחלת לב כלילית, אי ספיקת לב ושבץ מוחי. במחקר נכללו 36,030 משתתפים. תוך מעקב חציוני של 17 שנים היו 4,570 אירועים כליליים, 5,119 אירועי אי ספיקת לב ו – 2,862 אירוע שבץ מוחי. בשילוב של גורמי הסיכון בגיל הצעיר והמאוחר נמצא שמבוגרים צעירים עם רמת LDL שווה או מעל 100 מ"ג (בהשוואה לרמת נמוכה מ – 100 מ"ג) היו בסיכון מוגבר של 64% לאירועים לבביים ללא כל קשר עם חשיפה בגיל המאוחר. בצורה דומה, מבוגרים צעירים עם לחץ סיסטולי שווה או מעל 130 ממ"כ (בהשוואה ללחץ סיסטולי נמוך מ – 120 ממ"כ) היו בסיכון מוגבר של 37% לאי ספיקת לב ולחץ דיאסטולי שווה או מעל 80 ממ"כ (בהשוואה ללחץ דיאסטולי נמוך מ – 80 ממ"כ) היו בסיכון מוגבר של 21%.

 

Zhang Y, Vittinghoff E, Pletcher MJ, et al. Associations of blood pressure and cholesterol levels during young adulthood with later cardiovascular events. J Am Coll Cardiol 2019;74:330-341.

הערת פרופ' יודפת

ראשית עלי להעיר שכל הממצאים על הקשר בין גורמי הסיכון ה – CV במבוגרים צעירים לבין הסיכון לאירועים CV בגיל המאוחר אינו מובהק אלא "קיימת מגמה". ידוע שחשיפה לאורך החיים של היפרכולסטרולמיה הטרוזיגוטית משפחתית קשורה בעלייה ניכרת באירועים CV בכל רמה של LDL במבוגרים, ושמבוגרים צעירים עם עלייה מתונה של LDL נמצאים בסיכון מוגבר להסתיידות העורקים הכליליים באמצע החיים. ממצא דומה קיים גם ביל"ד או קדם- יל"ד בבגרות הצעירה. התרומה הייחודית במחקר זה קשורה בממצאים שכבר עלייה מתונה ב – LDL קשורה בעלייה ניכרת באירועים הכליליים ומה שנחשב בעבר כעלייה קלה של לחץ הדם הסיסטולי והדיאסטולי בבגרות הצעירה קשור בעלייה באירועי אי ספיקת לב בגיל הביניים או מאוחר יותר. לא ברור לי ולא מצאתי גם בדיון מדוע לא קיימת עלייה בהיארעות של כל שלושת סוגי האירועים שבהם נבדק ה – LDL אלא רק באירועים כליליים ושל לחץ הדם רק באי ספיקת לב. בכל מקרה, קיים צורך לזהות ולטפל בשני גורמי סיכון אלו גם אם במחקר הנוכחי נמצאה רק מגמה.

כתיבת תגובה