האם חדילת-אורח בנשים (menopause) גורמת ליל"ד? עדיין אין תשובה

תאריך: 29/07/2019

סקירה מפורטת ע"י אפידמיולוג מפדואה באיטליה עוסקת בשאלה על הקשר בין חדילת אורח והתפתחות של יל"ד. הסקירה ארוכה ואני אתייחס למספר גורמים "מתחרים" אפשריים שיכולים לגרום לעלייה בלחץ הדם.

 

גיל ועלייה במשקל גם חדילת אורח ושינויים ביל"ד קשורים מאד בעלייה בגיל ועלייה במשקל. במחקר שבוצע ע"י כותב הסקירה וחב' בו הישוו נשים לפני ואחרי חדילת אורח נמצאה אמנם עלייה מובהקת בלחץ הדם באלו לאחר חדילת אורח אבל המובהקות הסטטיסטית נעלמה לאחר תיקנונים לגיל ו – BMI. מצד שני, נמצא שקיימת עלייה בערך של 5 ממ"כ לעשור בלחץ הסיסטולי יותר בנשים אחרי חדילת אורח בהשוואה לאלו לפני ושל 4 ממ"כ תוך המעקב ממצא שמעיד שחדילת אורח בפני עצמה יכולה להגביר את עליית לחץ הדם הסיסטולי תלויית-גיל. נמצא גם שלנשים לאחר חדילת אורח יש מדרון תלול יותר בלחץ הפעימה במשך 24 שעות בהשוואה לאלו לפני וכן מהירות גל פעימה גדולה ביותר גם לאחר תיקנון לגיל, ללחץ הדם במשך 24 שעות ול – BMI.

 

חסר באסטרוגן מנגנון אחד שפועל בחסר באסטרוגן יכול לגרום להפרעה בתיפקוד האנדותל יחד עם ירידה בפעילות הואזודילטורית. במספר מחקרים תוך שימוש בהרחבה תלויית-זרימה נמצא שעם הגיל קיימת הפרעה בתיפקוד האנדותל שהיא מוגברת לאחר חדילת אורח. באחד המחקרים נמצאה החלשה בהרחבה תלויית-זרימה תלוית-אנדותל בתגובה לאצטילכולין עם הגיל בנשים עם יל"ד בתקופת הפריון לעומת בגברים ואילו בנשים לאחר חדילת אורח תגובת ההרחבה תלויית-זרימה נחלשה באותה מידה כמו בגברים. מצד שני, מתן ההורמון תחליפי אינו משפיע על ההרחבה תלויית-זרימה בנשים לאחר חדילת אורח.  נמצא גם שעלייה בגיל וחסר באסטרוגן קשורים בירידה של זמינות ביולוגית של NO. לכן, קיים צורך להפריד בין השפעת העלייה בגיל לבין השינויים ההורמונליים בחדילת אורח.

 

Tikhonoff V, Casiglia E, Gasparotti F, et al. The uncertain effect of menopause on blood pressure. J Hum Hypertens. 2019;33:421-428.

הערת פרופ' יודפת:

אין עדיין כל ממצא ברור שמעיד שיש קשר בין חדילת אורח לבין יל"ד. בחלק מהמחקרים  שמתוקננים בנשים לגיל ו – BMI לא נמצא כל קשר סטטיסטי בין חדילת אורח ליל"ד. הוויכוח האם שני גורמים משולבים אלו גורמים לקשר בין לחץ הדם וחדילת אורח או האם הם רק ערפלנים עדיין לא הסתיים. במחקרים אחרים נמצא שחדילת אורח גורמת ליל"ד ללא כל קשר לגיל ועלייה במשקל ומייחסים זאת לירידה באסטרוגן שמלווה תקופה זאת. קיים צורך במחקרים נוספים להבנה מלאה של פעולת הגומלין בין גיל, עלייה במשקל וההפרעה בתיפקוד האנדותל. גם מקומה של הגנטיקה אינו ברור היות וחדילת אורח יכולה להיות קשורה לביטוי של כמה השפעות גנטיות שגורמות לעלייה בלחץ הדם בנשים.

כתיבת תגובה