האם התפתחות יל"ד בשלב המוקדם של גיל הביניים קשורה כבר בפגיעה באברי מטרה?

תאריך: 29/07/2019

מטרת המחקר הבין לאומי במסגרת מחקר CARDIA (coronary artery risk development in young adults) היתה לבדוק האם יל"ד שמתפתח כבר בשלב המוקדם של גיל הביניים קשור כבר בשלב זה בפגיעה באברי מטרה. נכללו במחקר 2,680 משתתפים בגיל הביניים (גיל ממוצע 50 עם טווח בין 18-30, 57% נשים) שעברו 8 מדידות סריאליות בין 1985 ל – 2011 ובנוסף, בדיקות לקיום של LVH ע"י אקו לב, הסתיידות כלילית, הפרשת חלבון והפרעה דיאסטולית מ – 2010 ועד 2011. גיל התפתחות יל"ד הוגדר כגיל של שתי מדידות עוקבות שבו נמצא לראשונה יל"ד שווה או מעל 140/90 ממ"כ או שימוש בתרופות ליל"ד. המשתתפים חולקו לקבוצות לפי גיל התפתחות יל"ד (מתחת ל – 35, 35-44, שווה או מעל 45 או ללא יל"ד). נמצא שהתפתחות של יל"ד בגיל נמוך מ – 35 בהשוואה לאלו ללא יל"ד היה קשור ביחס סיכון מובהק של 2.29 ל – LVH, ליחס סיכון מובהק להסתיידות כלילית, ליחס סיכון לא מובהק של 1.12, להפרשת חלבון בשתן וליחס סיכון מובהק של 2.06 להפרעה דיאסטולית. בניגוד לכך, התפתחות של יל"ד בגיל 45 ומעלה לא היתה קשורה בסיכון לפגיעה באברי מטרה.

Suvila K, McCabe EL, Lehtonen A, et al. Early onset hypertension is associated with hypertensive end-organ damage already by midlife. Hypertension. 2019 Jul 1. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

במחקר הנוכחי נמצא שהתפתחות של יל"ד בגיל נמוך מ – 35 קשורה באופן מובהק בסיכון מוגבר ל – LVH, להסתיידות כלילית ולהפרעה דיאסטולית באנשים בגיל הביניים בעוד שאין סיכון להתפתחות של פגיעה באברי מטרה בגיל 45 ומעלה. הסיכון לפגיעה באברי מטרה אלו היה תמיד גדול יותר באלו שפיתחו יל"ד מתחת לגיל 35 וכרבע מהם סבלו מפגיעה בשני אברי מטרה או יותר. לא ברור לי מדוע אנשים שבהם מתפתח יל"ד בגיל 45 ומעלה אינה סובלים מפגיעה באברי מטרה והחוקרים אינם מתייחסים לממצא זה אם כי הם מביאים תוצאות מחקר שפורסם עוד ב – 1987 שבו הסיכון לאירועים CV בחולים שאותרו ב – 34 מרפאות כלליות שבו נמצא שהתפתחות של יל"ד בגיל 40-49 היה קשור בסיכון מובהק של 5.2 אירועים CV בהשוואה לאלו ללא יל"ד באותו הגיל בניגוד ליחס סיכון של רק 1.2 בחולים שפיתחו יל"ד דם בגיל 60-65. במחקר עוקבת פרמינגהם שפורסם לאחרונה נמצא שהתפתחות מוקדמת של יל"ד בגיל נמוך מ – 55 היה קשור בסיכון פי 2.2 לתמותה CV בהשוואה לאלו שלא סבלו מעולם מיל"ד בהשוואה לסיכון של 1.5 באלו שפיתחו יל"ד בגיל 65 ומעלה. יל"ד שמתפתח בגיל צעיר שכבר פוגע באברי מטרה קשור כמובן בסיכון מוגבר לאירועים כליליים ומוחיים גם ללא כל קשר ליל"ד. ממצאי מחקר זה מדגישים את החשיבות למדידת לחץ הדם באופן סדיר בכל הגילאים והצורך באיזונו גם ע"י תרופות אם אין הצלחה בשיפור אורחות החיים למניעת התפתחות מוקדמת של פגיעה באברי מטרה וסיכון CV מוגבר. נצטרך למחקרים נוספים להבהרת המנגנונים האפשריים להתפתחות מוקדמת של יל"ד.

כתיבת תגובה