האם בדיקת קשיות העורקים היא תוספת חשובה לחיזוי הסיכון ה – CV?

תאריך: 29/07/2019

מסד הנתונים VASOTENS הוא מאגר בין לאומי של 24 מרכזים בעשר מדינות שמבוסס על העברת נתוני ABPM דרך האינטרנט שמאפשר לשלב הערכה של מספר ביו-סמנים וסקולריים. המחקר הנוכחי מדווח תוצאות של 1,200 משתתפים על פי קטיגוריות שונות של סיכון. בוצע חישוב ממוצע לכל רישום של לחץ הדם הברכיאלי והאאורטלי במשך 24 שעות, מהירות גל הפעימה ומדד האוגמנטציה. ערכי לחץ הדם ההיקפי ומרכזי, מהירות גל הפעימה ומדד האוגמנטציה עלו בגיל מבוגר (רק הסיסטולי) וביל"ד (סיסטולי ודיאסטולי). לחץ הדם היה נמוך ומהירות גל הפעימה ומדד האוגמנטציה היו גבוהים בנשים. מהירות גל הפעימה עלתה אבל לחץ הדם לא השתנה בחולים עם התסמונת המטבולית.

 

Omboni S, Posokhov I, Parati G, et al. Ambulatory blood pressure and arterial stiffness web‐based telemonitoring in patients at cardiovascular risk. First results of the VASOTENS (Vascular health ASsessment Of The hypertENSive patients) Registry. J Clin Hypertens. 2019 Jul 11. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

קשיות העורקים היא גורם סיכון עצמאי לאירועים CV. מהירות גל הפעימה מהווה את סטנדרט הזהב לבדיקת קשיות זאת ועלייה של  1 m/s במהירות נמצאה כקשורה בעלייה של 14-15% באירועים ותמותה CV במחקרים ומטה-אנליזות. לממצאי המחקר הנוכחי שבו נבדקה מהירות גל הפעימה (ע"י applanation tonometry שמשמש גם לבדיקת הלחץ התוך עיני) כחזאית עצמאית לאירועים CV ללא כל קשר ליל"ד יש חשיבות גדולה גם בטיפול ביל"ד. מעניין שמהירות גל הפעימה היא נמוכה יותר בלילה מאשר ביום אבל מתבטאת פחות בקשישים, בגברים ובאלו עם התסמונת המטבולית. כצפוי, מהירות גל הפעימה בחולי יל"ד היא גדולה יותר מאשר בחולים נורמוטנסיביים ושוני זה מתבטא יותר בלילה. כידוע, nondipping הוא חזאי לאירועים CV ועדיין לא ברור האם לירידה הלילית במהירות גל הפעימה יש השפעה לרעה על האירועים ה – CV. כיום קיים רק מחקר קטן אחד שבו נכללו 170 מטופלים בהמודיאליזה שבו דווח שמהירות גל הפעימה במשך 48 שעות היתה קשורה באופן עצמאי בתמותה CV. במספר מחקרים נמצאה קורלציה חזקה בין ABPM במשך 24 שעות ביחד עם טונומטריה לבין מדידה תוך עורקית של קשיות העורקים.

כתיבת תגובה