חידושים בטיפול ובניהול יתר לחץ דם / יולי 2019

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 29/07/2019

לפניכם סקירת העיתונות לחודש יולי 2019 מאת פרופ' יודפת.

כתיבת תגובה