האם רמת הגלוקוז בצום יכולה לחזות היארעות של יל"ד ללא כל קשר לרמת ההמוגלובין המסוכרר והתנגודת לאינסולין?

תאריך: 03/09/2019

מטרת המחקר היתה לבדוק את הקשר בין מדדים שונים של סוכרת לבין היארעות של יל"ד בקרב אנשים בגיל הביניים. במחקר בן 5 שנים נכללה עוקבה של 2,210 יפאנים בגיל 30-64 ללא יל"ד. יחסי הסיכון להיארעות של יל"ד נבדקו בהקשר לרמות גבוהות של גלוקוזה בצום, לרמות גבוהות של גלוקוזה לאחר העמסה, לרמות גבוהות של HbA1c, לתנגודת לאינסולין ולהפרעה בהפרשת אינסולין בבסיס במודלים מתוקננים למישתנים רבים. יל"ד הוגדר 140/90 ממ"כ או יותר. תוך המעקב פיתחו 456 משתתפים יל"ד. לאחר תיקנון ל – HbA1c ותנגודת לאינסולין נמצא שקיים יחס ישיר, מובהק ועצמאי בין רמת הגלוקוזה בצום לבין יל"ד. יחס הסיכון של אלו עם רמת גלוקוזה גבוהה מ – 126 מ"ג היה 1.79 בהשוואה לרמה נמוכה מ -100 מ"ג. תוצאות דומות נמצאו גם באלו עם רמת נמוכה מ – 6.5% של ההמוגלובין המסוכרר, מתנגודת נמוכה לאינסולין, מ –BMI נמוך מ – 25, מגיל נמוך מ – 55, מלחץ דם נמוך מ – 130/80 ממ"כ ומאלו שאינם צורכים אלכוהול או עם שתייה מתונה. לא נמצא כל קשר בין רמת הגלוקוזה לאחר העמסה או הפרעה בהפרשת אינסולין לבין יל"ד.

Tatsumi Y, Morimoto A, Asayama K, et al. Fasting blood glucose predicts incidence of hypertension independent of HbA1c levels and insulin resistance in middle-aged Japanese: The Saku study. Am J Hypertens. 2019 Aug 1. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

השאלה איזה מדד בסוכרת הוא החזאי הטוב ביותר להתפתחות של יל"ד נבדקה במספר מחקרים בעיקר בין רמת ה – HbA1c ורמת הגלוקוזה לאחר העמסה של שעתיים אבל במחקר הנוכחי נמצא שרמת הגלוקוזה בצום היא החזאית הטובה ביותר. החוקרים מנסים להסביר זאת בכך שרמה גבוהה זאת קשורה בעלייה בנפח הנוזל במחזור הדם. סוכרת ויל"ד נגרמות לרוב ע"י עלייה בגיל ובסגנון חיים שאינו בריא כמו עישון, השמנה וצריכה גדולה של אלכוהול. התנגודת לאינסולין ידועה כגורם מתווך בין סגנון חיים שאינו בריא ולבין סוכרת ויל"ד. במחקר הנוכחי נמצא שגם עלייה בגיל, שתיינות, משקל עודף ותנגודת לאינסולין היו קשורים בסיכון גבוה ליל"ד. עם כל זאת, רמה גבוהה של גלוקוזה נשארה היחידה כמעלה באופן מובהק את הסיכון ליל"ד מבחינה אפידמיולוגית גם לאחר תיקנון לגורמים הסיכון האחרים. יתרונו של המחקר מהיותו פרוספקטיבי וארוך-טווח אבל יש לציין, שמדידת לחץ הדם נעשתה בביה"ח ולכן לא ניתן לשלול יל"ד ממוסך היות ואין כל מדידה מחוץ למרפאה, לא נבדקה גם השפעת התזונה ולא העישון וההיענות למעקב והנטישה היו יחסית די גדולים.

כתיבת תגובה