האם רמה גבוהה של המוגלובין מסוכרר קשורה בסיכון מוגבר להתפתחות יל"ד?

תאריך: 03/09/2019

מטרת המחקר היתה לבדוק האם רמה גדולה יותר של HbA1c קשורה בסיכון מוגבר ליל"ד או שהקשר מושפע מערפלנים תוך שימוש באקראיות מנדליאנית בנתוני הביו-בנק הבריטי. הוגדרו 38 רב צורניות של נוקלאוטיד בודד (SNPs) שקשורות ל – HbA1c מ – genome wide association study גדול (123,665) ושימוש בהם בביו-בנק הבריטי (376,644). בעיבוד העיקרי נמצא ש – HbA1c היה קשור ביחס סיכון מוגבר ומובהק של 1.22 עם הסיכון ליל"ד. HbA1c היה קשור עם לחץ הדם הסיסטולי בחלק מהעיבודים אבל לא בכולם אף על פי שההערכות היו בכיוון עקבי וישיר. הקשר עם הלחץ הדיאסטולי לא היה ברור.

Au Yeung SL, Luo S, Schooling CM. The impact of glycated hemoglobin on risk of hypertension: a Mendelian randomization study using UK Biobank. J Hypertens. 2019 Aug 1. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

תוצאות מחקר זה בניגוד למחקר הקודם מאשרות ממצאים במחקרים תצפיתיים בהם נמצאה השפעה מזיקה אפשרית של HbA1c על יל"ד. הקשר אינו מעורפל ע"י BMI או סיבות משותפות של HbA1c ולחץ הדם. המחקר נותן גם תובנות על המנגנון שמתייחס לתפקיד התיווך של לחץ הדם בהקשר ל – HbA1c עם מחלה כלילית בדומה למחקר אקראי מנדיליאלי שפורסם לאחרונה שבו נבדק הקשר בין סוכרת מסוג 2 והסיכון ליל"ד. עם כל זאת המנגנון הברור שבו רמה גבוהה של HbA1c קשורה ביל"ד אינו כה ברור. סיבה אפשרית היא שעלייה בדחק החימצוני בסביבה היפרגליקמית מורידה את הזמינות הביולוגית של NO וגורמת להפרעה באנדותל ועלייה בלחץ הדם. גם כיום לטיפול בסוכרת יש השפעות מעורבות על הסיכון הכלילי אבל ממצאי מחקר זה נמצאים בכיוון דומה עם מטה-אנליזה של מחקרים אקראיים ומבוקרים שבה נמצא שטיפול במטפורמין מוריד את הלחץ הסיסטולי אבל לא הדיאסטולי בחולים ללא סוכרת בדומה לתוצאות מחקר אקראי

מנדליאלי שבו סוכרת מסוג 2 היתה קשורה רק בלחץ הסיסטולי ולא הדיאסטולי. למרות שהמנגנון שמונח בבסיס השפעת רמה גבוהה של סביבה היפרגליקמית על הלחץ הסיסטולי והדיאסטולי אינו ברור, אחת האפשרויות שמביאים המחברים היא שהאצת קשיות העורקים בגלל החשיפה לסביבה ההיפרגליקמית גורמת להשפעה מוגברת יותר על הלחץ הסיסטולי מאשר על הדיאסטולי. ממצא מעניין שנמצא במחקר הנוכחי הוא שגם הקשר בין הטווח התקין של HbA1c קשור בסבירות גדולה ליל"ד. החוקרים מניחים גם שהשפעת ה – HbA1c על מחלה כלילית נגרמת ע"י העלייה בלחץ הסיסטולי אבל לא ניתן לשלול מסילות אחרות כמו עלייה ב – LDL כפי שנמצא במחקר אקראי מנדליאלי אחר או שהיפרגליקמיה יכולה להשפיע על מחלה כלילית דרך מסילות רבות כמו גורמי גידול (VEGF) ופקטורים תוך תאיים כמו mitogen activated protein kinase למרות שלא ברור האם לכל אלו יש תפקיד כל שהוא. השפעה לחץ הדם על התפתחות של סוכרת לא נבדקה במחקר הנוכחי, התוצאות במחקרים אחרים היו מנוגדות וסביר להניח שבניגוד למחקר הקודם שהבאתי לעיל צורת מחקר זה היא יותר נכונה בגלל השימוש באקראיות המנדליאית.

כתיבת תגובה