האם קיימת קורלציה בין רמות חומצות השומן קצרות-השרשרת בחיידקי הצואה לבין רמת לחץ הדם במשך היממה?

תאריך: 03/09/2019

מטרת המחקר הבלגי היתה לבדוק האם לחיידקי המעי יש השפעה על לחץ הדם. נכללו במחקר גברים מתנדבים שחולקו באופן פרוספקטיבי ל – 3 קריטריונים של לחץ דם תקין, גבולי ויל"ד על פי מדידה ב – ABPM. בדיקות דם, שתן וצואה נלקחו בצום. מספר חיידקי המעי בדגימה נבדק בשיטת 16S amplicon sequencing. נבדקו מטבוליטים שכללו כימות של חומצות השומן קצרות-השרשרת. נכללו בעוקבה 54 גברים: 38 עם יל"ד (21 מטופלים), 7 עם יל"ד גבולי ו – 9 עם לחץ דם תקין כולם ללא הבדל מובהק בגיל, BMI, עישון, וצריכה שבועית של אלכוהול. חיידק ה – Clostridium sensu stricto 1  נמצא בקורלציה עם רמות לחץ הדם באלו ללא טיפול (33) אלא שלאחר עיבודים סטטיסטיים ותיקנונים לא נשארה מובהקת. לעומת זאת, רמות חומצת השומן קצרת-השרשרת היתה שונה בין הקבוצות עם רמות גבוהות של אצטט, בוטירט ופרופיונט באלו עם יל"ד לעומת נורמוטנסיביים. לא נמצאו כל שינויים במטבולומים (כלל כל המטבוליטים שנוצרים ע"י החיידקים בזמן המטבוליזם)  בדם או בשתן. נמצאה קורלציה גבוהה של 0.9 בין המטבולומים בצואה ורמות לחץ הדם במשך היממה.

Huart J, Leenders J, Taminiau B, et al. Gut microbiota and fecal levels of short-chain fatty acids differ upon 24-hour blood pressure levels in men. Hypertension. 2019 Jul 29: [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

במחקר הנוכחי נמצאה קורלציה חיובית בין כמות גדולה יחסית של חיידק ה –stricto 1 Clostridium sensu בצואה לבין רמות לחץ הדם במשך 24 שעות. ממצאים באותו כיוון נמצא גם במחקר CARDIA שבו נמצאה קורלציה חיוביתדומים על קשר בין ם במשך 24 שעות. טים של החיידקים מהתזונה והכליות שממלאות תפקיד  בוטירט ופרוםפיונט  בין  סוג אחר של חיידק המעי (Clostridium IV)  לבין הרמות של לחץ הדם. ממצאים אלו מצביעים על קשר אפשרי בין הרכב חיידקי המעי ורמות לחץ הדם כנראה דרך המבנה של חומצות השומן קצרות-השרשרת. השפעת חיידקי המעי על הרמות השונות של לחץ הדם מיוחסת לדלקת בקיר המעי מלווה בשינויים מבניים (עלייה בפיברוזיס, עלייה באורך סיסי (וילוס) המעי ועוד) והשפעות פונקציונליות כמו עלייה בחדירות המעי. ממצאים תצפיתיים אלו מדגישים את הקשר המקובל בין המעי, המטבוליטים של החיידקים מהתזונה והכליות שממלאות תפקיד עיקרי בהומיאוסטזיס של לחץ הדם ותומכים בראיות המצטברות על משמעות חיידקי המעי על ההומיאוסטזיס של לחץ הדם. קיים עדיין צורך להבהיר קשר זה במחקרים תצפיתיים והתערבותיים כולל אנשים בקטיגוריות שונות בהם ייבדק גם ויסות חיידקי המעי בבני האדם ע"י מתן אנטיביוטיקה, ע"י צריכת פרוביוטיקה וע"י השתלת צואה שמצד אחד יכולים לעזור אבל מצד שני יכולים להפריע בחלקם לאינטראקציה ההדדית בין מיקריוביוטה והמארח. אתגרים נוספים הם לבדוק את השפעת המיגדר (בגילים שונים ובמצב ההורמונלי), הרקע הגנטי והתזונה על חיידקי המעי והרכבם על ויסות לחץ הדם במשך היממה, על יל"ד של החלוק הלבן ויל"ד ממוסך. מחקרים אלו יכולים אולי למצוא יישומים מהפכניים במניעה וטיפול ביל"ד.

כתיבת תגובה