האם ערכי לחץ דם גבוהים יותר במשך היממה ובלילה קשורים בסיכון מוגבר לתמותה ולמשלב של האירועים ה- CV?

תאריך: 03/09/2019

מטרת המחקר הרב-מרכזי, הרב לאומי IDACO היתה לבדוק את הקשר בין מדדי לחץ הדם (במשך 24 שעות, ביום ובלילה) עם תמותה ומשלב של אירועים CV. המחקר כלל עוקבה מבוססת-אוכלוסיית מבוגרים מאסיה ודרום אמריקה עם תצפיות בסיסיות שנאספו מ – 1988 ועד 2010 ומעקב עד 2006. יחסי הסיכון לתמותה ולאירועים ה – CV חושבו מעל פי עליות בלחץ הדם של 20/10 ממ"כ. באירועים ה – CV נכללו תמותה ביחד עם אירועים כליליים ללא תמותה, אי ספיקת לב ושבץ מוחי. תוך חציון מעקב של 13.8 שנים אחרי 11,135 משתתפים (גיל חציוני 54.7, 49.3% נשים) נפטרו 2,836 (18.5 לכל 1000 חיי-אדם) ו – 2,049 (13.4) עברו אירוע CV. שתי נקודות הסיום (תמותה ומשלב אירועים CV) היו קשורות באופן מובהק עם כל מדדי הלחץ הסיסטולי. רמת לחץ הדם הסיסטולי בשעות הלילה היתה קשורה ביחס סיכון מובהק של 1.22 לתמותה ושל 1.45 למשלב האירועים ה – CV. קשר מובהק לכלל האירועים נמצא גם עם רמת לחץ הדם במשך 24 שעות וגם לאחר תיקנון של לחץ הדם זה ביחד עם לחץ הדם הלילי ללחץ הדם במשך היממה ולמידת ה – .dipping (יחסי סיכון בטווח בין 1.17 ל – 1.87).

 

Yang W-Y, Melgarejo JD, Thijs L, et al; International Database on Ambulatory Blood Pressure in Relation to Cardiovascular Outcomes (IDACO) Investigators. Association of office and ambulatory blood pressure with mortality and cardiovascular outcomes. JAMA. 2019 Aug 6. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

במחקר הנוכחי שמבוסס על עוקבה מהאוכלוסייה נמצא שערכי לחץ הדם גבוהים יותר במשך 24 שעות ובמשך הלילה (בשינה) קשורים בסיכון גדול יותר של תמותה מכל סיבה ועם משלב של התוצאים ה – CV (כליליים, אי ספיקת לב ושבץ מוחי) בהשוואה למדדים אחרים של לחץ הדם אף על פי שהשינוי לטובה במודל הסטטיסטי היה קטן. קשרים אלו נשארו מובהקים לאחר תיקנון ללחץ הדם במשך היום ולמידת ה – dipping. ממצאים אלו נשארו ברובם עקביים לתוצאות משניות בעיבודי רגישות שבהם נבדקה השפעת הטיפול התרופתי ביל"ד בבסיס. במודל שבו לחץ הדם תוקנן ללחץ הדם ביום נמצא שלחץ הדם בלילה הוא החזאי החזק ביותר לאירועים בהשוואה ללחץ הדם בשעות היום. לאחר תיקנון ללחץ הדם במשך כל היממה נמצא שיחס ה – dipping ומצב ה – dipping נשארו מובהקים כקשורים עם התוצא. החוקרים מניחים שיתכן שהשפעת ערפלנים על לחץ הדם בלילה היא קטנה יותר היות והתרופות ניטלות לרוב רק בבוקר. אינני מקבל הנחה זאת היות וחלק גדול ממטופלים מקבל גם טיפול בערב או לפני השינה. מגבלות המחקר כוללות התייחסות רק לאוכלוסייה אסיאתית ודרום אמריקאית, שלא נבדקו השינויים בטיפול התרופתי במעקב ואפשרות לאי דיוק באבחנות של האירועים ה – CV ללא תמותה. כותב מאמר המערכת מציין שבהתבססות על ממצאים אלו יש לשקול ביצוע ABPM בכל מקרה של יל"ד. לפי דעתי, אותה אני מביע כל הזמן שבאי ביצוע ABPM איננו מאבחנים ראשית, יל"ד לילי עם וללא dipping שכיום ברור שהוא החזאי הטוב ביותר לתמותה ואירועים CV וגם איבחון של יל"ד של החלוק הלבן ויל"ד ממוסך עם כל המשתמע על מסיכונים אלו.

כתיבת תגובה