האם ליל"ד יש את ההשפעה הרעה ביותר מכל יתר גורמי הסיכון הואסקולריים על בריאות המוח?

תאריך: 03/09/2019

מטרת המחקר היתה לבדוק קשרים בין גורמי סיכון וסקולריים ובריאות המוח שנבדק ע"י MRI תוך שימוש בנתוני הביו-בנק הבריטיים שבו נכללים אנשים מהקהילה. גורמי הסיכון הואסקולריים שנבדקו היו סוכרת, יל"ד, היפרכולסטרולמיה, עישון, לחץ הפעימה, יחס מותניים-ירכיים ו – BMI. השימוש ב – MRI היה למצוא שינויים מקרו-מבניים ומיקרו- מבניים במוח. לא נכללו אלו עם מחלה קודמת או עכשווית של המוח. נכללו במחקר 9,772 משתתפים בגיל ממוצע 62 מהם 53% נשים. גברים וקשישים היו קשורים בעלייה של מספר גורמי הסיכון. קשישים היו קשורים באטרופיה כוללנית ושינויים שליליים במבנים המיקרו-מבניים. באופן כללי נמצא שכמה שמספר גורמי הסיכון הוא גדול יותר כך ההשפעה לרעה על בריאות המוח היתה גדולה יותר. אלו עם 5 או 6 גורמי סיכון בהשוואה לאלו ללא כל גורם סיכון סבלו מנפח מוח קטן יותר, מפחות חומר אפור ועם נפח גדול יותר של האדרות. התייחסות לכל גורם סיכון בנפרד הראתה שעישון, יל"ד וסוכרת היו קשורים כל אחד באופן עצמאי עם לקויות מבניים במוח. BMI ויחס מותניים-ירכיים היו קשורים רק במקרו-מבנים במוח אבל לא במיקרו- מבנים. ההשפעה על בריאות המוח של כל אחד מגורמי הסיכון היתה מתונה. ליל"ד היתה ההשפעה הגדולה ביותר והיתה קשורה בממצאים גרועים של מדדי המוח הלבן. לא נמצאה כל השפעה של רמה גבוהה של כולסטרול לממצאים ב – MRI. בעיבוד לפי איזורי המוח נמצא שכל כמה שקיימים יותר גורמי סיכון וסקולריים כך קיימת הקטנה בנפחים התת-קליפתיים. עישון, יל"ד, סוכרת, BMI ויחס מותניים-ירכיים היו קשורים בירידה בנפח האונה הטמפורלית.

Cox SR, Lyall DM, Ritchie SJ, et al. Associations between vascular risk factors and brain MRI indices in UK Biobank. Eur Heart J 2019;40:2290-2300.

הערת פרופ' יודפת

גורמי סיכון וסקולריים קשורים כידוע בהתפתחות של שבץ מוחי ודמנציה בעוד שהשפעתם על שינויים מבניים במוח לא היתה ברורה. במחקר הנוכחי נמצא שגורמי סיכון וסקולריים בעיקר עישון, יל"ד וסוכרת קשורים בבריאות גרועה יותר של המוח כפי שנמצא ב – MRI. השינויים האיזוריים בפגיעות המוח בגלל גורמי הסיכון הואסקולריים תומכים גם בקשר ביניהם לאלצהיימר. השאלה היא האם מניעת גורמי סיכון אלו יכולה לשפר את בריאות המוח. לא ניתן גם במחקר זה לפרט מהי השפעתו של כל גורם סיכון משלושת אלו בנפרד על בריאות המוח היות ועישון דווח על פי מספר הקופסאות בשנה אבל יל"ד וסוכרת רק על פי יש/אין. במחקרים עתידיים יהיה צורך לכמת את ההשפעות של כל גורם סיכון וסקולרי.

כתיבת תגובה