האם יל"ד ממוסך ויל"ד ממוסך שאינו מאוזן קשורים שניהם בסיכון מוגבר לאירועים CV ולתמותה מכל סיבה? מטה-אנליזה.

תאריך: 03/09/2019

מטרת המטה-אנליזה בה נכללו 21 מחקרים פרוספקטיביים שכללו 130,318 משתתפים שמוגדרים ע"י ABPM או מדידות בבית היתה לבדוק את הערך הפרוגנוסטי של יל"ד ממוסך ויל"ד ממוסך שאינו מאוזן. בעיבוד כוללני נמצא שלחולים עם יל"ד ממוסך היו ערכי לחץ דם גבוהים יותר ב – 5.7/2.9 ממ"כ במרפאה וב- 18.7/9.8 ממ"כ במדידות מחוץ למרפאה בהשוואה לנורמוטנסיביים. משלב יחסי הסיכון המובהקים של יל"ד ממוסך לתמותה מכל סיבה ותמותה CV היה 1.67 ו- 2.19 בהתאמה בהשוואה לנורמוטנסיביים. יחסי הסיכון המובהקים ל – לאירועים CV ללא ועם תמותה היה 1.71. מתוכו היה 1.95 לשבץ מוחי, 1.76 לאירועים לבביים, 1.62 לאירועים כליליים (היחידי שלא מובהק) ו – 3.85 לאירועים בכליות. יחסי הסיכון לתמותה מכל סיבה ולאירועים CV ללא ועם תמותה היו דומים בין מחקרים בהם נמדדו ערכי לחץ הדם ב – ABPM או במדידות בבית. גם עיבודים בתתי-קבוצות על פי מצב הטיפול (ללא טיפול, מטופלים או מעורבבים) וגישת המדגם אישרו את אותם הממצאים.

 

Zhang DY, Guo QH, An DW, et al. A comparative meta-analysis of prospective observational studies on masked hypertension and masked uncontrolled hypertension defined by ambulatory and home blood pressure. J Hypertens. 2019;37:1775-1785.

 

הערת פרופ' יודפת

במטה-אנליזה הנוכחית שהיא הגדולה וכוללת את שתי שיטות מדידת לחץ בדם מחוץ למרפאה ובה מחקרים פרוספקטיביים תצפיתיים נמצא שיל"ד ממוסך לבד או יל"ד ממוסך שאינו מאוזן קשורים בסיכון מוגבר לתמותה מכל סיבה, תמותה CV, אירועים CV, שבץ מוחי ואירועים לבביים וכלייתיים. סיכונים דומים לתמותה מכל סיבה ולאירועים CV מיל"ד ממוסך או יל"ד שאינו ממוסך בין לחץ הדם שנמדד ב – ABPM ולחץ הדם שנמדד בבית. מגבלותיה של המטה-אנליזה היא בהתבססותה על סטסטיסטיקה של סיכומי מחקרים, עם פחות התאמה לתקן ואי תיקנון לערפלנים בניגוד לעיבוד שמבוסס על נתונים אישיים. גם ההשוואה בין המדידות ב – ABPM או בבית נבדקה רק עם תמותה ללא סיבה וכלל האירועים ה – CV עם ללא תמותה אבל לא לפירוט האירועים בגלל מיעוטם ושאין הפרדה בין לחץ דם ממוסך בלבד, לבין יל"ד ממוסך שאינו מטופל, בין מטופלים ללא מטופלים ובין אלו שמעורבבים. עם כל זאת, הממצאים בעיבודים אלו בתתי הקבוצות היו עקביים בתוצאות הכלליות. מה שחסר לי בעיקר זה מחקר שבו תיבדק השאלה האם איזון של יל"ד ממוסך שאינו מאוזן יהיה קשור בסיכון CV ותמותה מכל סיבה נמוך יותר בהשוואה ליל"ד ממוסך שאינו מטופל.

כתיבת תגובה