האם יל"ד במבוגרים צעירים קשור בעלייה קלה בסיכון לאירועים CV בחיים המאוחרים? מטה-אנליזה.

תאריך: 01/10/2020

מטרת המטה-אנליזה והסקירה הסיסטמתית שבוצעה ע"י מדענים סיניים היה לבדוק ולכמת את הסיכון לאירועים CV עתידיים במבוגרים צעירים עם ערכים גבוהים של לחץ הדם. המחקרים שנבחרו היו אלו שבהם נכללו תוצאים בלתי רצויים במבוגרים בגיל 18-45 עם לחץ דם מוגבר. התוצא הראשוני היה שילוב של כלל האירועים ה – CV. מחלה כלילית, שבץ מוחי ותמותה מכל סיבה נבדקו כתוצא שניוני. נכללו 70 עוקבות תצפיתיות שכללו כ – 4.5 מיליון מבוגרים צעירים עם מעקב ממוצע של 14.7 שנים. בעיבוד נמצא (על פי הקטיגוריות של ההנחיות האירופיות משנת 2018)  שמבוגרים צעירים עם לחץ דם תקין [120-129/80-84] היו בסיכון מוגבר (יחס סיכון יחסי מובהק של 1.19) לאירועים CV בהשוואה לאלו עם לחץ דם אופטימלי. נמצא קשר הדרגתי מתקדם בין הקטיגוריות של לחץ הדם  ועלייה בסיכון לאירועים CV (לחץ דם תקין-גבוה [130-139/85-89] עם יחס סיכון מובהק של 1.35, דרגה 1 של יל"ד [140-159/90-99] עם סיכון מובהק של 1.92 ודרגה 2 של יל"ד [שווה או מעלה 160/100] עם סיכון מובהק 3.15 לאירועים CV). תוצאות דומות נמצאו לגבי מחלה כלילית ושבץ מוחי. באופן כללי ניתן לייחס אירועים CV בגלל לחץ דם מוגבר ל- 23.8% מכלל האוכלוסייה. ה – NNT המוערך לטיפול למשך שנה למניעת אירוע CV אחד הוא 2,672 לאלו עם לחץ דם תקין, 1,450 לאלו עם לחץ דם תקין –גבוה, 552 לאלו עם יל"ד בדרגה 1 ו – 236 לאלו עם יל"ד בדרגה 2.

Luo D, Cheng Y, Zhang H, et al. Association between high blood pressure and long term cardiovascular events in young adults: systematic review and meta-analysis. BMJ. 2020;370:m3222.

הערת פרופ' יודפת

במטה אנליזה זאת נמצא ראשית, שקיים קשר נמשך ומדורג בין העליות בקטיגוריות של לחץ הדם לבין הסיכון לאירועים CV, מחלה כלילית, שבץ מוחי ותמותה מכל סיבה. הקשר בין העלייה בסיכון לבין האירועים ה- CV היה עקבי בכל הקטיגוריות אבל בלט יותר באלו מעל גיל 30. שנית, שניתן לייחס לחץ דם מוגבר כגורם לאירועים CV ברבע מהאוכלוסייה הצעירה. שלישית, שתבנית דומה של קשר עם תוצאים שונים נמצא בקשר תלוי-מינון עם לחץ הדם הסיסטולי והדיאסטולי. המגבלות הן שהיתה שונות גדולה בין המחקרים שנכללו בעיבוד כולל הפרוטוקול למדידת לחץ הדם, מאפייני האוכלוסיות, טווח הגילים, מטופלים או לא מטופלים, רמות סוכר ושומנים, מחקרים שבהם נכללו רק גברים אבל בעיקר שכל המחקרים היו תצפיתיים ולא מחקרי התערבות.

אין עדיין הסכמה על טיפול ביל"ד במבוגרים צעירים עם לחץ דם מוגבר. בהנחיות מציינים שהתועלת בטיפול ביל"ד היא באלו עם סיכון של מחלה CV טרשתית מעל 10% ל- 10 שנים. מצד שני, תכיפות השימוש במודלים של חיזוי הסיכון לא תוקפה במבוגרים צעירים וראיות לתמיכה להתחלת הטיפול התרופתי ביל"ד חסרות.  יש לכן להיזהר להתחיל בטיפול התערבות. על פי ממצאי המטה-אנליזה הנוכחית ה – NNT למניעת אירוע CV אחד למשך שנה הוערך כ – 2672, 1450, 552 ו – 236 ללחץ דם תקין, יל"ד תקין-גבוה, יל"ד של 1 ויל"ד שלב 2 בהתאמה. הנתונים מניחים שההסתברות לתועלת ע"י טיפול תרופתי הוא נמוך בעיקר באלו עם יל"ד תקין או תקין-גבוה. תוצאות מטה-אנליזה זאת מדגישות את הצורך במחקרים אקראיים בעתיד בעיקר באלו עם לחץ דם תקין או תקין-גבוה שיכללו מבוגרים צעירים.

כתיבת תגובה