האם הורדת לחץ הדם ע"י תרופות מורידה אירועים CV עתידיים גם באנשים ללא יל"ד או עם עלייה קלה בלחץ הדם?

תאריך: 01/10/2020

במסגרת הכנס הוירטואלי השנתי האחרון של החברה האירופית לקרדיולוגיה הוצגה מטה-אנליזה של ה – Blood Pressure Lowering Treatment Trialists שבה נכללו 348,854 משתתפים שמטרתה היתה לאתגר את המקובל שהורדת לחץ הדם מיועדת רק לאנשים עם לחץ דם גבוה או עם היסטוריה CV והאם ניתן להוריד את לחץ הדם הסיסטולי לסף של 115 ממ"כ ללא קשר אם המטופל סובל ממחלת לב. במטה אנליזה חולקו המשתתפים מ – 48 מחקרים לשבע תת-קבוצות שמבוססות על לחץ הדם הבסיסי (פחות מ – 120 ממ"כ, 120-129, 130-139, 140-149, 150-159, 160-169ו – 170 ממ"כ או יותר. במעקב ממוצע של 4 שנים נמצא שכל הורדה של לחץ הדם הסיסטולי ב – 5 מ"מ הורידה את הסיכון היחסי לאירועים CV גדולים בערך ב – 10%. הסיכון לאירוע מוחי ירד ב – 13%,למחלת לב איסכמית ב -7%, לאי ספיקת לב ב – 14% ולתמותה CV ב – 5%.

Rahimi K, et al. European Society of Cardiology (ESC) Congress 2020: Hot Line 9. Presented August 31, 2020.

 

הערת פרופ' יודפת

על פי ההנחיות הקיימות כיום יש להתייחס לרמת לחץ הדם ולאחר מכן להתייחס לגורמי הסיכון. סף הורדת לחץ הדם נקבע על פי ההנחיות לרמתו הרצויה במרפאה, בבית או בניטור אמבולטורי. עורכי מטה אנליזה זאת מציעים להפוך את הכיוון – ראשית לבדוק מהם גורמי הסיכון של המטופל ולפי זה יקבע סף הורדת לחץ הדם לכל יחיד. קיים מטופלים עם לחץ דם תקין או מעט גבוה אבל עם גורמי סיכון CV גדולים ולכן יש להוריד את לחץ הדם הסיסטולי לסף נמוך יותר כמו 115 ממ"כ בעוד שהסבירות שמטופל עם לחץ דם גבוה אבל עם סיכון CV נמוך יהנה מהטיפול היא קטנה. העובדה שההשפעות הן היחסיות לכל אחד אינו אומר שכל אדם חייב לקבל טיפול. ההחלטה צריכה להיות תלויה בהסתברות של כל יחיד לסבול ממחלה CV בעתיד. יש כמובן להתייחס לגורמים נוספים כמו גורמי הסיכון הקלאסיים והמחיר שאינו רלבנטי אצלנו. החוקר הראשי ציין שכמו שכיום קיימות הנחיות להורדת רמת הכולסטרול תוך הערכת הסיכון ה – CV לערכים נמוכים מאד כך יש לבצע ביחס ללחץ הדם. הוא ציין שבמחקר SPRINT לא נמצאו הרבה משתתפים שהלחץ הסיסטולי שלהם היה נמוך מ – 130 ממ"כ בעוד שבמטה-אנליזה הנוכחית היו כמען 7,000 אירועים במשתתפים עם לחץ דם סיסטולי נמוך מ – 130 ממ"כ כך שקיים כוח סטטיסטי מספיק לדון בנושא. תשובתו לשאלה האם גישה זאת תשפיע על מספר האנשים שיקבלו טיפול היתה שאין צורך שגישה זאת תעלה את מספר המטופלים אלא תביא להתאמה טובה יותר של הטיפול לחולים שייהנו ממנה הכי טוב. הערה חשובה של פרופ' Weber היא שכל המסקנות מבוססות על מטה-אנליזה ולא על מחקר קליני אקראי. באופן אישי עלי לציין שתמיד הדגשתי בפני מטופליי שמידת נמרצות הטיפול בהם אינה תלויה בערכי לחץ הדם. הטיפול בשני אנשים עם לחץ דם דומה יכול להיות עם תרופות מרובות באחד ואילו השני יקבל רק הנחיות לשינויים בסגנון החיים.

כתיבת תגובה