האם הוספת ספירונולקטון ביל"ד עמיד לטיפול מוריד את הפגיעה באברי מטרה גם ללא איזון לחץ הדם?

תאריך: 01/10/2020

מטרת המחקר שבוצע בברזיל היתה לאפיין את השכיחות והפרופיל של יל"ד עמיד לטיפול בעוקבה של חולים עם יל"ד עמיד לטיפול (לאחר שימוש ב – 5 תרופות או יותר) לפני ואחרי טיפול בספירונולקטון. במחקר מסוג "חתך" נכללו 1,048 חולי יל"ד עמיד לטיפול (72% נשים, גיל ממוצע 61.3 שהופנו למרפאת יל"ד). מכלל החולים נשארו 146 (13.9%) עמידים לטיפול לאחר טיפול לפחות ב – 5 תרופות. לאחר הוספת ספירונולקטון עלתה השכיחות ל – 17.6%. אלו עם יל"ד עמיד לטיפול היו צעירים יותר ושמנים יותר. בתחילה נמצאה קורלציה מובהקת ועצמאית בין יל"ד עמיד לטיפול לבין עישון ו – LVH. יתרה מכך, הוספת ספירונולקטון לאלו עם יל"ד עמיד לטיפול הפחיתה את קשיות הוותין ואת מחלת העורקים ההיקפית ללא קשר לשכיחות של יל"ד עמיד לטיפול. גיל צעיר יותר ושכיחות נמוכה יותר של מחלת עורקים היקפית היו בקורלציה כל אחד באופן עצמאי עם יל"ד עמיד לטיפול.

 

Chedier B, Cortez AF, Roderjan CN, et al. Prevalence and clinical profile of refractory hypertension in a large cohort of patients with resistant hypertension [published online ahead of print, 2020 Aug 31]. J Hum Hypertens.

הערת פרופ' יודפת

בעוקבה גדולה זאת של חולי יל"ד עמיד לטיפול היה שיעור גדול של צעירים יותר (בממוצע 4 שנים), שמנים יותר ועם שכיחות גדולה של עישון. רמות לחץ הדם הגבוהות יותר ב – ABPM היו בקורלציה עם פרופיל לסיכון CV גבוה עם שכיחות גדולה יותר של אירועים מוחיים בעבר וממצאים של פגיעות תת –קליניות באברי מטרה כמו LVH. ע"י הוספת ספירונולקטון לכל התרופות האחרות נמצאה אמנם עלייה קלה בשכיחות של יל"ד עמיד לטיפול אבל המחלה נראית כפחות חמורה ונמצאה ירידה בקשיות העורקים ושכיחות נמוכה יותר של מחלת עורקים היקפית. התרומה הגדולה של מחקר זה שהיה ראשוני היא שגם אם הוספת ספירונולקטון לחולי יל"ד עמיד לטיפול מאזנת את לחץ הדם קיימת בנוסף השפעה ייחודית לתרופה זאת בהורדת הסיכון והפגיעה ה – CV גם אם לחץ הדם לא אוזן. המחקר היה כידוע מסוג "חתך" ולכן יש צורך במחקרי התערבות על מנת לאשר שלספירונולקטון יש תכונות נוספות פרט להורדת לחץ הדם בחולי יל"ד עמידים לטיפול.

כתיבת תגובה