חידושים בניהול יתר לחץ דם בספטמבר 2020 /מאת פרופ' יודפת

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 20200110

לפניכם סקירת העיתונות לחודש ספטמבר  2020 מאת פרופ' יודפת.

כתיבת תגובה