האם HDL, כולסטרול, טריגליצרידים, BMI, תלות באלכוהול, נדודי שינה ורמת השכלה הם גורמי סיכון ליל"ד? מחקר אקראי מנדליאלי.

תאריך: 20201201

מטרת המחקר השוודי-הולנדי היתה לבדוק את הקשר הסיבתי ע"י 2 מדגמים בשיטת אקראיות מנדליאלית של 18 גורמי סיכון וסגנון החיים עם יל"ד. נבחרו וריאנטיים גנטים  לסוכרת מסוג 2, גלוקוזה בצום, שומני הדם, BMI, עישון, צריכת אלכוהול וקפה, פעילות גופנית, משך השינה, נדודי שינה ורמת ההשכלה מתוך מחקרי European-descent genome-wide association.\. הנתונים על קשר גנטי עם יל"ד נלקחו משני מחקרים: FinnGen Study (15,870 מקרים ו – 74,345 כבקרה) ו – UK Biobank (54,358 מקרים ו – 408,652 כבקרה). הגנטיקה היא חזאית לטריגליצרידים (צרוף של יחס סיכון לסטיית תקן 1) –  עם יחס סיכון מובהק של 1.7, BMI – 1.42 (מובהק), תלות באלכוהול – 1.10 ונדודי שינה – 1.17 היו כולם קשורים בסיכון גדול יותר ליל"ד. חזאים גנטיים גבוהים יותר היו HDL (יחס סיכון מובהק של 0.88) ורמת השכלה (יחס סיכון מובהק של 0.56) היו קשורים בסיכון נמוך יותר ליל"ד. ראיות מוצעות הושגו לגבי סוכרת מסוג 2, התחלת עישון וצריכת אלכוהול עם סיכון גבוה יותר ליל"ד ומשך שינה ארוך יותר עם סיכון נמוך יותר ליל"ד.

van Oort S, Beulens JWJ, van Ballegooijen AJ, et al. Association of Cardiovascular Risk Factors and Lifestyle Behaviors With Hypertension: A Mendelian Randomization Study. Hypertension. 2020 Nov 2. Epub ahead of print.

הערת פרופ' יודפת

במחקר הנוכחי מסוג אקראיות מנדליאלית על גורמי סיכון CV ועל סגנון חיים שניתנים לשינוי נמצא שחיזו גנטי של סוכרת מסוג 2, טריגליצרידים, BMI, התחלת עישון, תלות האלכוהול ונדודי שינה היו קשורים עם סיכון מוגבר ליל"ד וש – HDL גבוה יותר באופן גנטי ורמה גבוהה של השכלה קשורים בסיכון נמוך יותר ליל"ד. יתרה מכך, נמצאו גם קשרים אפשריים לחיזוי גנטי של צריכת אלכוהול עם עלייה בסיכון ליל"ד ומשך שינה ארוך יותר עם סיכון נמוך ליל"ד. לא נמצא ראייה מספקת לסיבתיות ליל"ד עם יתר גורמי הסיכון שניתנים לשינוי. כדי לקבוע סיבתיות ממחקרים מנדליאנים יש צורך חשוב להחליט האם פגיעה בהנחות אקראיות מנדליאליות קשורות בהטיות כדי להעריך האם תוצאות של אקראיות מנדליאלית דומות לספרות התצפיתית. הממצא במחקר הנוכחי על קשר של HDL, טריגליצרידים, BMI ורמת השכלה עם יל"ד מאפשר לקבוע סיבתית תוך לקיחה בחשבון  תוצאות חזקות של שונות רחבה בעיבודי רגישות כדי לבחון את ההנחות מאקראיות מנדליאלית. יתרה מכך, ממצאי מחקר זה הם עקביים עם מחקרים תצפיתיים פרוספקטיביים ומחקרים אקראיים מנדליאליים. כמן כן, הקשר שנצפה בין נדודי שינה הוא קרוב לוודאי סיבתי, היות ורוב עיבודי הרגישות עקביים ולא הראו כל פגיעה בהנחה האקראית המנדליאליות. בנוסף, הממצאים הם בקו אחד עם תוצאות מחקרים תצפיתיים פרוספקטיביים. הקשר שנמצא עם נטייה גנטית מוקדמת לתלות באלכוהול וצריכה מוגברת של אלכוהול עם עלייה בסיכון ליל"ד הם באותו קו עם מחקרי התערבויות אקראיות קודמים ומחקרים אקראיים מנדליאליים. עם כל זאת, ניתן לסכם שצריכה מוגזמת של אלכוהול היא בסבירות להוות גורם סיכון ליל"ד. יל"ד מאופיין בפתופיסיולוגיה של גורמים רבים ומורכבים. גורמים שתורמים ליל"ד נעים מהשמנה, צריכה גדולה של מלח ותנגודת לאינסולין ועד שינויים במערכת הרנין-אנגיוטנסין ובמערכת הסימפתטית. גורמי הסיכון שניתנים לשינוי שזוהו כגורמים סיבתיים ליל"ד במחקר הנוכחי יכולים להפריע לתהליכים פתופיזיולוגיים שונים כמו השמנה שנחשבת כמעלה את הפעילות של המערכת הסימפתטית ומפריעה לוויסות המערכת רנין-אנגיוטנסין. רמה גבוהה של טריגליצרידים נקשרה בהפרעה אנדותליאלית ועלייה בקשיות העורקים. נדודי שינה קשורים בפעילות סימפתטית מוגברת, עלייה במהירות הדופק והפרעה בהפרשה הורמונלית. ההשפעה הטובה של השכלה גבוהה יכולה להיות בין השאר במשאבים טובים יותר לקיום סגנון חיים בריא ובנגישות לטיפול רפואי. לאור ממצאי המחקר תוך שימוש באקראיות מנדליאלית אנו מבינים יותר לאלו גורמי סיכון ניתן לייחס סיבתיות ולפעול כרופאים להסביר למטופלינו על החשיבות לטפל בהם. ממצאי מחקר זה מחזקים את הממצא שגם שגם נדודי שינה גורמים ליל"ד למטופלינו. .

כתיבת תגובה