האם שילוב של ACEI עם CCB לעומת שילוב של ACEI/HCTZ מאזן את לחץ הדם גם בטיפול נמרץ לערכים סיסטוליים נמוכים מ – 130 ממ"כ גם ביל"ד עמיד לטיפול ומראה הטבות CV? – עיבוד "לאחר מעשה" של מחקר ACCOMPLISH.

תאריך: 20201201

בעיבוד לאחר מעשה במחקר ACCOMPLISH (משתתפים 11,506) נערכה השוואה בין התוצא המשולב הראשוני (תמותה CV, אוטם שריר הלב, שבץ מוחי, אישפוז בגלל תעוקת חזה, החייאה לאחר תמותה לבבית פתאומית ורה-וסקולריזציה כלילית) בין 2 שילובי טיפולים בחולים עם לחץ סיסטולי שווה או מעל 130 ממ"כ באלו עם יל"ד עמיד לטיפול (שווה או מעל 4 תרופות ליל"ד). נמצא ש – 5221 (45.4%) הגיעו ללחץ סיסטולי שווה או נמוך מ – 130 ממ"כ. היו פחות נקודות סיום ראשונית באלו שטופלו בשילוב אמלודיפין/בנזפריל (9.2%) לעומת השילוב של HCTZ/בנזפריל (10.9%) (יחס סיכון מתוקנן ומובהק של 0.83).היו גם פחות נקודות סיום ראשוניות בשילוב אמלודיפין/בנזפריל (15.2%) לעומת השילוב של בנזפריל/HCTZ בקרב אלו עם יל"ד עמיד לטיפול (יחס סיכון מובהק של 0.81). מרבית התוצאים האישיים לא היו שונים באופן מובהק בין זרועות הטיפול אבל עם מגמה לטובת השילוב של אמלודיפין/בנזפריל.

Brook RD, Kaciroti N, Bakris G, et al. ACCOMPLISH investigators. Cardiovascular Benefits of Angiotensin Converting Enzyme Inhibition plus Calcium Channel Blockade in Patients Achieving Tight Blood Pressure Control and with Resistant Hypertension. Am J Hypertens. 2020 Nov 20: Epub ahead of print.

הערת פרופ' יודפת

בעיבוד לאחר מעשה הנוכחי של מחקר ACCOMPLISH נמצא שהשגת מטרות לחץ דם ע"י טיפול נמרץ על פי הנחיות 2017 AHA/ACC היתה קשורה בהורדת גדולה יותר של הסיכון ה – CV ע"י התחלת טיפול בשילוב של ACEI/CCB לעומת שילוב של HCTZ/ACEI. ההטבות נמצאו גם האלו עם יל"ד עמיד לטיפול שנטלו 2 או יותר תרופות בנוסף לשילוב של שתי התרופות בבסיס. ממצאים אלו מאמתות שהמסקנות של ACCOMPLISH נשארו רלבנטיות בפרקטיקה העכשווית ותומכות בהנחיות בתועלת שנובעת מהתחלת הטיפול בשילוב של ACEI/CCB. המחברים דוחים את הטענות שהתוצאות של שתי זרועות המחקר היו שונות אילו במקום HCTZ היו משתמשים בדמוי- תיאזידים כמו כלורתאלידון או אינדפאמיד בהסברם שהורדת לחץ הדם בשתי זרועות המחקר היתה דומה ולמרות זאת היה שוני מובהק בתוצאות. מעניין, שעוד לפני שקראתי זאת עלתה במוחי אותה מחשבה ונראה לי שיש צורך לבצע נחקר התערבות בשילוב ACEI עם אחת משתי התרופות דמויות-התיאזידים.

כתיבת תגובה