האם יל"ד תנוחתי בגלל טיפול נמרץ לאיזון לחץ הדם מעלה את הסיכון של התוצא ה – CV? – עיבוד לאחר מעשה של SPRINT

תאריך: 20201201

מטרת העיבוד לאחר מעשה של מחקר SPRINT היתה לבדוק את הקשר בין חל"ד תנוחתי והתוצא ה – CV והשפעת טיפול נמרץ לאיזון לחץ הדם על התוצאים ה – CV בחולים שפיתחו יל"ד תנוחתי.  יל"ד תנוחתי הוגדר כעלייה סיסטולית שווה או גדולה מ – 20 ממ"כ או כעלייה דיאסטולית שווה או מעל 10 ממ"כ עם עמידה. מקרב 9,329 משתתפים סבלו 1,986 (21.2%) מיל"ד תנוחתי בבסיס. נמצא שהחולים בקבוצת הטיפול הנמרץ שסבלו מיל"ד תנוחתי בבסיס סבלו מסיכון גדול יותר ומובהק לפתח את התוצא ה – CV המשולב (יחס סיכון של 1.44) לעומת חולים ללא יל"ד תנוחתי. לא נמצא על הבדל מובהק לתוצא ה – CV בקבוצת הטיפול הרגיל בחולים עם וללא יל"ד תנוחתי. לא נמצא כל הבדל מובהק בסיכון ה CV המשולב בין טיפול נמרץ לטיפול רגיל באלו עם יל"ד תנוחתי. חולים עם יל"ד בבסיס ללא יל"ד תנוחתי שקיבלו טיפול נמרץ היו בסיכון נמוך יותר ומובהק לתוצא ה – CV המשולב (יחס סיכון של 0.67).

Rahman M, Pradhan N, Chen Z, et al. Orthostatic Hypertension and Intensive Blood Pressure Control; Post-Hoc Analyses of SPRINT. Hypertension. 2020 Nov 9: Epub ahead of print.

הערת פרופ' יודפת

בעיבוד לאחר מעשה קודם של מחקר SPRINT נמצא שיעד נמוך יותר של לחץ  הדם מוריד את הסיכון של יל"ד תנוחתי למרות עלייה קלה בסיכון לתת-לחץ דם ועילפון ללא נפילות עם פציעות. בעיבוד הנוכחי שהיה גם הוא לאחר מעשה נמצא שיל"ד תנוחתי בבסיס (עמידה לאחר ישיבה ארוכה) היה קשור בסיכון גדול יותר לתוצאים ה – CV במשתתפים שהוקצו אקראית ליעד של טיפול נמרץ ולא ליעד של טיפול רגיל. טיפול נמרץ בבסיס בחולים עם יל"ד תנותי בבסיס לא היה קשור בירידת התוצאים ה – CV בהשוואה לטיפול רגיל. לא נמצא גם כל הבדלים בתוצאים שקשורים בבטיחות בין משתתפים עם או ללא יל"ד תנוחתי. המנגנון שקשור בעליית הסיכון ה – CV ביל"ד תנוחתי ומדוע איזון לחץ הדם ע"י הטיפול הנמרץ בחולים עם תופעת זאת אינו נראה כקשור בהטבה כל שהיא אינו ידוע. גם הפתופיזיולוגיה של יל"ד תנוחתי אינו כ"כ ברור. אחת ההצעות היא שתגובה סימפתטית מוגזמת מישיבה לעמידה גורמת להתכווצות כלי הדם שמעלה את לחץ הדם לערכים גבוהים יותר בעמידה לאחר ישיבה. קיימים גם הפרעות מטבוליות והומיאוסטטיות שיכולות חביות קשורה ביל"ד תנותי שכוללים הפרעה אוטונומית, הפעלת הציר רנין-אנגיוטנסין ועלייה בקשיות העורקים. יש צורך המחקרים נוספים לפני שממצאי מחקר זה מתורגמים לעבודתנו כרופאים. וממצאי מחקר זה מעלים את החשיבות למדוד את לחץ הדם גם בישיבה וגם בעמידה כדי לעזור לנו לבחור את היעד הטוב ביותר של לחץ הדם שיתאים לכל חולה בנפרד.

כתיבת תגובה