האם יל"ד ממוסך לילי הוא שכיח? –סקר בארה"ב

תאריך: 20201201

מטרת הסקר שבוצע במדגם היתה להעריך את השכיחות של יל"ד ממוסך לילי בקרב 3000 משתתפים באוכלוסייה של 4 מחקרים מבוססי – אוכלוסייה שעברו ABPM  ובקרב 17,969 משתתפים  בסקר NHANES משנת 2016-2018 שלא עברו ABPM תוך שימוש בספי יל"ד על פי הנחיות JNC7 (יל"ד לפחות 140/90 ממ"כ) והנחיות ACC-AHA 2017 (יל"ד לפחות 130/80 ממ"כ). יל"ד לילי לפי JNC7 (לפחות 120/70 ממ"כ) ולפי 2017 ACC –AHA (לפחות 110/65 ממ"כ). יל"ד ממוסך לילי הוגדר שלחץ דם גבוה בשינה ללא יל"ד במרפאה. ממוצע הגיל של עוקבת ה – היה 52 ו –3,000 ו- 62% היו נשים. ממוצע הגיל של עוקבת NHANES היתה46.7 ו – 51.8 היו נשים. השיעור המוערך של שכיחות יל"ד ממוסך בשינה היה 18.8% על פי הקריטריונים של JNC7 ו – 22.7% על פי הקריטריונים של ACC-AHA 2017. השכיחות של יל"ד ממוסך בשינה היתה גבוהה יותר ומובהקת באלו מגיל 65 ומעלה (24.4% בנשים ו – 27% בגברים), 28.7% בשחורים, 24.4% במטופלים תרופתית ביל"ד, 44.7% באלו עם יל"ד ממוסך ביום, 27.6% בחולי סוכרת, 24.3% בהשמנה ו – 21.4 במחלת כליות כרונית על פי הנחיות 2017 ACC-AHA. ההערכה היא ש – 11.9% מהמבוגרים בארה"ב סובלים מיל"ד ממוסך בדיד בשינה (יל"ד ממוסך בשינה אבל בלי יל"ד גבוה בערות) על פי הראיטריונים של הנחיות JNC7 ו – 13.3% כל פי הקריטריטנים של הנחיות 2017 ACC-AHA.

Li S, Schwartz JE, Shimbo D, et al. Estimated Prevalence of Masked Asleep Hypertension in US Adults. JAMA Cardiol. 2020 Oct 28: Epub ahead of print.

הערת פרופ' יודפת

בסקר הנוכחי שנערך אמנם בארה"ב אבל אני מעריך שהמספרים אצלנו יהיה די דומים אם ייערך סקר דומה בארץ. השיעור המוערך של יל"ד ממוסך בשינה הוא 18.8%  על פי הקריטריונים של הנחיות JNC7 ו – 22.7% לפי הנחיות 2017 ACC-AHA. ההערכה היא ששיעור יל"ד הדם הממוסך בשינה הבדיד הוא 11.9% על פי JNC7 ו – 22.7% על פי 2017 ACC-AHA. ממצאים אלו מדגישים את הפוטנציאל החשוב בשימוש ב – ABPM לא רק לאישור קיום של יל"ד אלא גם לזהות פנוטיפים של לחץ דם עם סיכון גבוה. שנים אני טוען שחייבים לבצע ABPM בכל חולה עם יל"ד אבל בעיקר באלו עם גורמי סיכון CV גבוהים כמו עישון, סוכרת, השמנה, מחלת כליות כרונית שהם גם קשורים בשיעור ניכר של יל"ד ממוסך בשינה. אצלנו בארץ ניתן ללא קושי לקבל אישור לביצוע בדיקה זאת ולא ייפלא ששיעור ניכר של אנשים אלו גם אם לחץ הדם מאוזן כביכול סובלים מיל"ד ממוסך בדיד בשינה או גם ביום ושניהם קשורים בסיכון גדול לתחלואה ותמותה CV. השאלה הגדולה שעדיין אין לה תשובה במחקרי התערבות אקראיים ומבוקרים האם טיפול בגורמי סיכון אלו יורידו בצורה משמעותית את התחלואה והתמותה ה – CV.

כתיבת תגובה