האם זיהוי של גורמי סיכון CV שניתנים לשינוי ביל"ד עמיד כביכול לטיפול יכול להנחות התערבויות להפחתת הטיפול התרופתי ביל"ד?

תאריך: 20201201

מטרת העיבוד הנוכחי היתה לבדוק את הקשר בין בריאות וההיארעות של ייל"ד עמיד כביכול לטיפול בקרב חולי יל"ד ולחץ דם מאוזן בבסיס במחקר Jackson Heart Study (800 משתתפים) ו-  Reasons for Geographic and Racial Differences in Stroke study (REGARDS) (2,316 משתתפים). BMI, עישון, פעילות גופנית, תזונה, גלוקוזה וכולסטרול קוטלגו כאידאליים, כשלבי ביניים וכדלים בהתאם ל – Reasons for Geographic and Racial Differences in Stroke study שהוערכו בבסיס ושימשו להגדרת בריאות CV.  ההיארעות של יל"ד עמיד כביכול לטיפול (כמו היעדר היענות לטיפול או השפעת החלוק הלבן) הוגדרה  כיל"ד שאינו מאוזן, הלחץ הסיסטולי שווה או מעל 130 ממ"כ או הדיאסטולי שווה או מעל 80 ממ"כ תוך נטילת 3 או יותר סוגים של תרופות ושווה או מעל 4 סוגי תרופות בביקורי המעקב. במעקב חציוני של 9 שנים פיתחו 605 (19.4%) משתתפים יל"ד עמיד כביכול לטיפול. ההיארעות של יל"ד עמיד כביכול לטיפול התפתחה בקרב 25.8% במשתתפים עם דרוג בריאות CV של 0-1, בקרב 18.2% במשתתפים עם דרוג בריאות של 2 ו – 15.7% במשתתפים 3 עד 5 מתוך 7 מרכיבי הדרג של בריאות CV.  לאף משתתף לא היה דרוג בריאות CV של 6 או 7 בבסיס. לאחר עיבוד רב-משתנים מתוקנן נמצא שיחס הסיכון להיארעות של יל"ד עמיד כביכול לטיפול היה קשור ב – 2 וב – 3 עד 5 לעומת ם עד 1 של המרכיב האידאלי של הבריאות ה – CV היה 0.75 ו – 0.67 בהתאה. (שניהם מובהקים).

Akinyelure OP, Sakhuja S, Colvin CL, et al. Cardiovascular Health and Transition From Controlled Blood Pressure to Apparent Treatment Resistant Hypertension: The Jackson Heart Study and the REGARDS Study. Hypertension. 2020 Nov 2: Epub ahead of print.

הערת פרופ' יודפת

בעיבוד הנוכחי של 2 עוקבות גדולות של מבוגרים בארה"ב נמצא שנטילת תרופות ליל"ד עם לחץ דם מאוזן בבסיס ועם יותר מרכיבים אידאליים של הבריאות ה – CV היו קשורים עם סיכון נמוך יותר להתפתחות של יל"ד עמיד כביכול לטיפול. רמות אידאליות או בשלב ביניים לעומת רמות דלות של BMI, פעילות גופנית וגלוקוזה בצום היו קשורות עם היארעות נמוכה יותר של יל"ד עמיד כביכול לטיפול. קשר זה נשאר עקבי כאשר יל"ד עמיד כביכול לטיפול הוגדר על פי נייר העמדה המדעי של AHA של 2006 ו – 2018. לשינוי של סגנון החיים יש  השפעה לטובה על הורדת לחץ הדם ומניעת התפתחות של יל"ד עמיד כביכול לטיפול מבלי הצורך להוספת סוגים נוספים של טיפול ליל"ד בחולי יל"ד. לביצוע שינויים בסגנון החיים יכולה להיות השפעה לטובה על לחץ דם שאינו מגיב כביכול לטיפול ללא כל צורך להוספת סוגים נוספים של תרופות ליל"ד בחולי יל"ד. בדרך כלל מרבית המטופלים אינם רוצים לצרוך עוד תרופות מהנצרך ובמחקרים קודמים נמצא שיל"ד עמיד כביכול לטיפול קשור לרוב עם סגנון חיים גרוע. לכן, שינוי סגנון החיים יעיל יכול להוות גישה למניעת יל"ד עמיד כביכול לטיפול. הביקורת העיקרית נובעת מהעובדה שמדד הבריאות ה – CV לא לקח בחשבון את חוזק הקשר בין כל מרכיב של המדד וההיארעות של יל"ד עמיד כביכול לטיפול. מה שחסר לי זה שלא מדווח על ההשפעה של מידת מדד בריאות על צמצום  מספר התרופות ומה היה שיעור המשתתפים שבהם אותרה הסיבה של יל"ד שעמיד כביכול לטיפול.

כתיבת תגובה