האם השכיחות של יל"ד בשינה בלבד (ממוסך) היא הכי גבוהה בקיץ?

תאריך: 20201201

מטרת מחקר החתך" הנוכחי שבוצע במסד נתוני מחקר J-HOP בראשותו של Kario היתה לבדוק שונות עונתית בלחץ הדם בשינה במדידות ביתיות. נכללו 2.544 משתתפים מהקהילה (גיל ממוצע 63, חולי יל"ד – 92%) עם גורמי סיכון CV שעברו מדידות ביתיות של לחץ הדם בבוקר, בערב ובשינה (בשעות ליליות 2:00, 3:00 ו – 4:00) במכשירים אוסצילומטריים אוטומטיים. בעיבוד נמצא שלחץ הדם הסיסטולי בלילה היה גבוה יותר בקיץ מאשר יתר העונות (קיץ -123.3 ממ"כ, אביב -120.7 ממ"כ, סתיו- 121.1 ממ"כ וחורף 119.3 ממ"כ –כולם מובהקים). בנוסף, נבדקה השכיחות של השונות העונתית בלחץ הסיסטולי כאשר לחץ הדם בשינה היה גבוה (שווה או מעל 120 ממ"כ) בעוד שלחץ הדם ביום היה תקין במדידה ביתית ממוצעת בבוקר ובערב (נמוך מ – 135 ממ"כ – מספר חולים 1,565) כלומר, יל"ד ממוסך בשינה שגם הוא הגבוה ביותר בקיץ (קיץ -45.6% לעומת 27.2% באביב, 28.8% בסתיו ו – 24.9% בחורף – ההבדלים מובהקים). נערכה גם השכיחות של יל"ד ממוסך בשינה ע"י הורדה נמרצת של לחץ הדם בבוקר (נמוך מ – 125 ממ"כ) וגם בעיבוד זה נמצא שהשכיחות היא גדולה יותר בקיץ (קיץ – 27.4% לעומת 14.2% באביב, 8.9 בסתיו ו – 9.0% בחורף – מובהקים). נמצאה גם מגמה של ערכים גבוהים יותר של יחס אלבומין/קראטינין בחולים עם יל"ד ממוסך בשינה מאשר בחולים ללא לחץ דם מוגבר ביום ובלילה בכל עונה.

Narita K, Hoshide S, Kanegae H, Kario K. Seasonal Variation in Masked Nocturnal Hypertension: The J-HOP Nocturnal Blood Pressure Study. Am J Hypertens. 2020 Nov 27: Epub ahead of print.

הערת פרופ' יודפת

בעיבוד ה נוכחי נמצא שיל"ד ממוסך בשינה היה גבוה יותר בקיץ בהשוואה ליתר עונות השנה. בנוסף, נמצאה מגמה שיל"ד ממוסך בשינה קשור עם הפרשת מיקרואלבומין שהוא סמן לנזק באברי מטרה בכל עונות השנה. מחקרים קודמים בהם נמדד לחץ הדם ע"י  ABPM דיווחו על שינויים עונתיים בלחץ הדם הלילי – כלומר לחץ הדם הלילי בקיץ הוא גבוה יותר. ממצאי המחקר הנוכחי מראות שגם שימוש במדידות ביתיות מראה שקיים הבדל עונתי בשכיחות של יל"ד לילי בחולים עם סיכון CV מוגבר. העלייה בלחץ הדם בשינה בקיץ מוסברת ע"י החוקרים באיכות שינה דלה יותר, בעלייה באי נוחות בשינה וירידה במשך השינה בקיץ לעומת החורף. גם לחום בפני עצמו שהוא כידוע גבוה יותר בקיץ יש כנראה השפעה. היות המחקר מסוג "חתך" אינו מאפשר קביעת סיבתיות.

כתיבת תגובה