האם השכיחות של יל"ד באנשים שחיים בגבהים הוא גבוה פי 3 במדידה אמבולטורית לעומת לחץ הדם במרפאה, וקשור ביל"ד לחץ ממוסך ובערכי לחץ דם דיאסטוליים וליליים גבוהים יותר?

תאריך: 20201201

מטרת המחקר שבוצע באנדים של פרו ע"י חוקרים מפרו ומאיטליה היתה לבדוק את השכיחות של יל"ד במרפאה וב – ABPM והפנוטיפים שקשורים בו במדגם של אנשים מבוגרים שחיים באיזור Cerro de Pasco (גובה 4,340 מטר). נלקחו נתונים קליניים בסיסיים, ריווי החמצן, המטוקריט ומדד התחלואה הכרונית בהרים (Qinghai). המשתתפים סווגו בהתאם לקיום של אריתרוציטוזיס מופרז (143 נשים, 146 גברים בגיל ממוצע של 38.3). יל"ד במרפאה נמצא בקרב 20 (7%) מהמשתתפים, בעוד שבמדידה אמבולטורית נמצא יל"ד בקרב 58 (20%) של המשתתפים. ליל"ד ממוסך היה שכיח (15%) ביוד שלחץ דם של החלוק הלבן היה רק 2%. הפנוטיפים של לחץ הדם האמבולטורי שהיו הכי שכיחים היו יל"ד בדיד בלילה, יל"ד דיאסטולי בדיד ויל"ד סיסטולי/דיאסטולי. יל"ד אמבולטורי היה קשוק במגדר זכרי, בגיל, במשקל עודף/השמנה ובאריתרותיטוזיס מוגזמת.

Bilo G, Acone L, Anza-Ramírez C, et al; HIGHCARE-ANDES Highlanders Study Investigators. Office and Ambulatory Arterial Hypertension in Highlanders: HIGHCARE-ANDES Highlanders Study. Hypertension. 2020;76:1962-1970.

הערת פרופ' יודפת

זהו המחקר הראשון בקרב אנשים שגרים בגבהים שבו נמדד לחץ הדם גם ע"י ABPM ומדווח על ממצאים חדשים: 1. השכיחות של יל"ד שנמדד במרפאה הוא נמוך  בעוד שבניטור אמבולטורי הוא גבוה כמעט פי שלושה. ממצא זה מתורגם לשכיחות גבוהה של יל"ד ממוסך, בעוד שיל"ד של החלוק הלבן היא נדירה. 2. הפינוטיפים השכיחים ביותר הם יל"ד דיאסטולי ויל"ד לילי. 3. אריתרוציטוזיס מוגזם שנמצא בקרב תושבי האנדים הגבוהים מאד נראים כגורמים רלבנטיים שקשורים באופן עצמאי עם יל"ד אמבולטורי.הסיבה לשכיחות הגדולה של יל"ד לילי אינה ברורה.עלייה בלחץ הדם הלילי נמצאה בעבר גם בחשיפה חדה לגבהים בנורומונסיבים ובהיפרטנסיביים. קיימת אפשרות תיאורטית כוללת הפרעות בשינה וירידה לילית בחימצון שנגרם ע"י הפעלה סימפתטית מתווכת-כמורפלקס. למעשה, פעילות מוגברת סימפתטית דווחה באלו שגרים בגבהים בהשוואה לאלו שחיים במקומות נמוכים יותר, ובמחקר אחד דווח על קשר גבולי בין מדד אפניאה-היפופניאה ולחץ הדם הדיאסטולי. בתושבי הגבהים דווח גם השפעה של נפח מוגבר, בדומה למחלת כליות כרונית שקשורה ברגישות לנתרן ש – nondipping שכיח. אופייני במיוחד לגרים בגבהים ששכיח בעיקר באוכלוסיית האנדים הוא האריתרוטוזיס המוגברת שביחד עם תסמינים קליניים כמו עייפות, כיחלון וכו' מאפיין את מחלת ההרים הכרונית. מחלה זאת קשורה עם גורמים אחדים שנוטים להעלות את לחץ הדם כולל עלייה בצמיגות הדם, נפח גדול יותר, עלייה בפעילות הסימפתטית, הפרעה כלית סיסטמית ועקה חימצונית. נצטרך למחקרים עתידיים עם מספר נבדקים גדול יותר כדי לבדוק את הקשר הפרוגנוסטי, בעיקר מחקרי אוכלוסיות עם הסתגלות גנטית לגבהים שיכולים לתת לנו מבט נוסף על השפעת הפנוניטים השונים של יל"ד אמבולטורי בתושבי גבהים.

כתיבת תגובה