האם רמת ACE2 גבוהה יותר בגברים ואינה עולה ע"י טיפול במעכבי RAAS?

תאריך: 02/06/2020

מטרת המחקר הרב מרכזי שנערך במספר מדינות באירופה היתה לבדוק האם קיים הבדל מגדרי ברמת ACE2 והאם רמה זאת מושפעת מטיפול במעכבי RAAS בחולי אי ספיקת לב. רמת ה – ACE2 נבדקה בקרב 1,485 גברים בגיל ממוצע של 69 ו – 537 נשים בגיל ממוצע של 75 שסבלו מאי ספיקת לב (עוקבת האינדקס). התוצאות עברו תיקוף ב – 1.123 גברים ו – 575 נשים עם אי ספיקת לב (עוקבת התיקוף). החזאי החזק ביותר לרמה מוגברת ומובהקת של ACE2 בשתי העוקבות היה מגדר זכרי. לא נמצא ששימוש במעכבי ACE, ARB או קולטני המינרלקורטיקואידים בעוקבת האינדקס הוא חזאי עצמאי לרמת ACE2 בנסיוב. הממצאים בעוקבת התיקוף הראו שטיפול במעכבי ACEs ו – ARBs היו חזאים עצמאיים לרמה נמוכה יותר של ACE2 בנסיוב בעוד ששימוש במעכבי מינרלקורטיקואידים היה קשור באופן עצמאי ומובהק לרמת ACE2 גבוהה יותר.

Sama IE, Ravera A, Santema BT, et al. Circulating plasma concentrations of angiotensin-converting enzyme 2 in men and women with heart failure and effects of renin-angiotensin-aldosterone inhibitors [published online ahead of print, 2020 May 10]. Eur Heart J.

הערת פרופ' יודפת

במחקרים אפידמיולוגים שבוצעו בגלל מגפת SARS-CoV בשנת 2003 נמצא ששיעור גדול ומובהק יותר של גברים הם חיוביים לנגיף מאשר הנשים (22% לעומת 13.2%). גם במגפה הנוכחית של COVID-19 קיימים נתונים דומים ו – 70% מאלו שמתו באיטליה היו גברים בעיקר קשישים. הפגיעות הגדולה יותר של קשישים למחלות CV ומצבים נלווים קשורה כנראה לעלייה ברמת ACE2 שידוע כמוגברת באי ספיקת לב. ACE2 אינו רק אנזים אלא גם קולטן תיפקודי של שטח הפנים של התא של סוגי ה -SARS-CoV ונמצא בלב, באשכים במידה גדולה, בכליות, בריאות, בנסיוב ובאנדותל הווסקולרי. במספר דיווחים הועלתה ההנחה שמעכבי RAAS מעלים את רמת ה – ACE2 ללא כל עדות מחקרית לכך. במחקר הנוכחי שכלל 2 עוקבות גדולות של חולי אי ספיקת לב נמצא שרמת ACE2 בנסיוב היא גבוהה יותר בגברים מאשר בנשים. בנוסף, לא נמצאו רמות גבוהות של ACE2 במטופלי מעכבי ACEs ו – ARBs ונמצאה עלייה ברמתו באלו שמטופלים במעכבי מינרלקורטיקואידים בעוקבת התיקוף שלא אושרה בעוקבת האינדקס. הנחת החוקרים היא ששיעתוק של איזופורם של ACE2 יכול כנראה להשפיע על תרגום של חלבון ברקמה הספציפית של הגברים כמו למשל דרך תחרות של מיקרו- RNA. מחקרים קודמים מראים ש – ACE2 יכול להיות נתון לוויסות לאחר שיעתוק דרך miR-42123 שיכול להיות מנוצל כיעד חדש אפשרי לוויסות הביטוי של ACE2 במחלה. אין עדיין כל מידע איך הביטוי של חלבון ה – ACE2 באשכים, או באברים אחרים חודר למחזור הדם. וויסות השיעתוק של רקמה ספציפית של ACE2 יכול להסביר חלקית רמה גבוהה יותר של חלבון ה – ACE2 ומדוע נגיף הקורונה מצליח להגיע לרמות אלו בגברים. במחקר נמצא גם אישור לממצאים קודמים שטיפול במעכבי ACEs ו – ARBs אינו מגביר את רמת ה – ACE2 בעוקבת הוולידציה אלא להיפך, מקטינים את רמתם אם כי ממצא זה לא חזר על עצמו בעוקבת האינדקס. עלייה ברמת ACE2 בקרב מטופלי המינרלקורטיקואידים בעוקבת הוולידציה אבל לא בעוקבת האינדקס אינה ברורה. באחד המחקרים נמצאה מגמה לעלייה בפעילות ACE2 במטופלי המינרלקורטיקואידים אבל אין כל מידע נוסף. החוקרים אינם ממליצים בשלב זה להפסיק את הטיפול בסוג זה של תרופות בחולי אי ספיקת לב. מגבלות מחקר זה הם ראשית,  שהוא בוצע רק בחולי אי ספיקת לב אבל באנשים עם סיכון גבוה לתחלואה בנגיף. שנית, שהוא לא בוצע בחולי נגיף הקורונה ולכן אי אפשר לאשר קשר ישיר בין מהלך הזיהום ע"י הנגיף בחולים עם רמות נמוכות לעומת גבוהות של ACE2 כולל השפעת הגיל והטיפול בחסמי RAAS על מהלך המחלה. שלישית, רמת ACE2 נבדקה רק במחזור הדם ולא ברמת הרקמות.

כתיבת תגובה