האם מעכבי SGLT-2 יעילים באיזון לחץ הדם ביל"ד משוער כעמיד לטיפול?

תאריך: 02/06/2020

מטרת העיבוד לאחר מעשה של מחקר EMPA-REG OUTCOME היתה לבדוק את השפעת אמפאגליפלוזין במטופלים עם וללא יל"ד משוער כעמיד לטיפול. 7,020 מטופלים קיבלו אמפאגליפלוזין במינונים של 10 מ"ג, 25 מ"ג ופלצבו במעקב חציוני של 3.1 שנים. הגדרת יל"ד משוער כעמיד לטיפול בבסיס היתה טיפול מעל 3 תרופות כולל דיורטיקה ולחץ דם שאינו מאוזן (סיסטולי שווה או מעל 140 ממ"כ ו/או דיאסטולי שווה או מעל 90 ממ"כ) או שווה או יותר מ – 4 סוגי תרופות כולל דיורטיקה ולחץ דם מאוזן. נבדקה ההשפעה של אמפאגליפלוזין על תמותה CV, אישפוז בגלל אי ספיקת לב, תמותה מכל סיבה והיארעות/החמרה של נפרופתיה. נמצאו 1,579 מטופלים עם יל"ד שמשוער כעמיד לטיפול. (היות ונעשה כאן עיבוד לאחר מעשה לא ניתן להיות בטוח האם כל החולים שנכללו כאן סבלו מיל"ד עמיד לטיפול אמיתי ולכן כולם נכללו ביל"ד משוער שעמיד לטיפול). ההבדל הממוצע של הירידה בלחץ הסיסטולי מהבסיס לאחר 12 שבועות לעומת הטיפול בפלצבו היה 4.5 ממ"כ (מובהק) ביל"ד משוער כעמיד לטיפול וירידה מובהקת של 3.7 ממ"כ באלו ללא יל"ד משוער כעמיד לטיפול. חולים עם יל"ד משוער כעמיד לטיפול סבלו פי 1.5-2 מסיכון גדול יותר לאישפוז בגלל אי ספיקת לב, מהיארעות/החמרה של נפרופתיה ותמותה CV בהשוואה לאלו ללא יל"ד משוער כעמיד לטיפול בהשוואה לאלו ללא יל"ד משוער כעמיד לטיפול. הטיפול באמפאגליפלוזין שיפר את כל התוצאים בשני סוגי החולים.

Perreira JP, Fitchett D, Ofstad AP, et al. eee: a Post Hoc Analysis of the EMPA-REG OUTCOME Trial [published online ahead of print, 2020 May 5]. Am J Hypertens.

הערת פרופ' יודפת

אמפאגליפלוזין שהוא מעכב SGLT2 שבהשוואה לפלצבו הוריד את הזמן לאישפוז ראשון בגלל אי ספיקת לב, את ההיארעות וההחמרה של נפרופתיה ותמותה (CV ומכל סיבה) בחולי סוכרת סוג 2 ומחלה CV במחקר EMPA-REG OUTCOME. מעכבי SGLT2 מורידים גם את לחץ הדם ובמחקר EMPA-REG BP הוריד אמפאגליפלוזין (בהשוואה לפלצבו) את הלחץ הסיסטולי ב – 3-5 ממ"כ והדיאסטולי ב – 1-2 ממ"כ לאחר מעקב של שנה. בעיבוד הנוכחי נמצא שהטיפול באמפאגליפלוזין הביא להורדה מוקדמת של הלחץ הסיסטולי בחולי סוכרת מסוג 2 עם וללא לחץ דם משוער שעמיד לטיפול עם ירידה ממושכת בלחץ הדם לאורך כל המעקב. שיעור גדול יותר של חולים שטופלו באמפאגליפלוזין השיגו לחץ סיסטולי נמוך מ – 130 ממ"כ בהשוואה לאלו שטופלו בפלצבו. חולים עם לחץ דם שמשוער שהוא עמיד לטיפול סבלו מהיארעות גדולה יותר של אירועים CV גדולים (כולל אי ספיקת לב) בהשוואה לאלו שלא סבלו מבעייה זאת בזרוע נפרדת של המחקר לאחר תיקנון לגורמי סיכון כולל גיל ו – eGFR. הטיפול באמפאגליפלוזין הוריד את האירועים ה – CV הגדולים ללא כל קשר לחולים עם לחץ דם משוער שעמיד לטיפול. ההסברים למנגנון שקשור בהורדת האירועים ה – CV הגדולים והתמותה ע"י אמפאגליפלוזין כוללים דיורזיס אוסמוטית לאחר עלייה בהפרשת גלוקוזה, שיפור באיזון הסוכרת, איבוד משקל, ירידה בקשיות העורקים וירידה בנפח הנסיוב. רק 22% במחקר EMPA-REG OUTCOME מכלל המשתתפים סבלו מלחץ דם שמשוער כעמיד לטיפול ממצא, שתומך בשכיחות גבוהה של יל"ד עמיד לטיפול בחולי סוכרת. קיים גם קושי לאזן חולים שנמצאים בסיכון CV גבוה ליעד סיסטולי נמוך מ – 130 ממ"כ. יתרה מכך, במטה-אנליזה שפורסמה לאחרונה נמצא שטיפול נמרץ להורדת הלחץ הסיסטולי מתחת ל – 120 ממ"כ לעומת הטיפול הסטנדרטי הוריד את הסיכון ה – CV בחולי סוכרת. לא תמיד גם תוספת של תרופה רביעית (חסמי בטא או חסם מינרלקורטיקואיד) מצליחים להוריד את לחץ הדם ליעד הרצוי ולכן יש בידינו סוג נוסף של תרופות  – מעכבי SGLT2 שיש לשקול להוסיפו ביל"ד עמיד לטיפול.

כתיבת תגובה