האם השכיחות של לחץ דם גבוה שנמדד על פי ספי הנחיות ESC/ESH הוא גבוה יותר ושיעור אלו שמאוזנים הוא נמוך יותר על פי הנחיות ACC/AHA בקשישים?

תאריך: 02/06/2020

מטרת העיבוד הנוכחי שבוצע ע"י חוקרים שוויצריים היתה לבדוק את השפעת הורדת ספי לחץ הדם על השכיחות של יל"ד ואיזונו ואת השיעור של משתתפים עם מצבי בריאות מורכבים מעבר לקטיגוריות לחץ דם אלו. העיבוד התבסס על נתונים מ – 3,210 משתתפים בעוקבה מלוזאן מגיל 67 עד 80. אבחנת יל"ד והשימוש בתרופות של יל"ד התבססה על דיווח עצמי. לחץ הדם נמדד 3 פעמים במרפאה בביקור אחד. כ – 51% מהמשתתפים דיווחו על יל"ד ו – 44% על טיפול בתרופות ליל"ד. השכיחות של לחץ דם גבוה שנמדד על פי ספי ESC/ESH היתה גבוהה ב – 24% ושיעור איזון לחץ הדם היה נמוך ב – 24% על פי ספי ACC/AHA. אחד מכל שני משתתפים עם לחץ דם מוגבר ו – 4 מתוך 5 משתתפים עם לחץ דם שאינו מאוזן היו עם בעיות בריאות מורכבות כמו שבריריות, מחלות רבות ושימוש בתרופות רבות.

Anker D, Santos-Eggimann B, Zwahlen M, et al. Blood pressure control and complex health conditions in older adults: impact of recent hypertension management guidelines [published online ahead of print, 2020 Apr 28]. J Hum Hypertens.

הערת פרופ' יודפת

הגדרת יל"ד על פי הנחיות ACC/AHA משנת 2017 לטיפול ביל"ד היא מ – 130/80 ומעלה בעוד שעל פי הנחיות ESC/ESH משנת 2018 היה הסף של יל"ד 140/90 ממ"כ ולמעלה. לעלייה ניכרת בשכיחות של יל"ד וירידה בשיעור המאוזנים על פי הנחיות ACC/AHA יש משמעות חשובה. בהערכה באחד העיבודים נמצא שהשגת יעד הורדת לחץ הדם על פי הנחיות אלו במשך 10 שנים של טיפול יכולה למנוע 3 מיליון אירועים CV באוכלוסייה המבוגרת של ארה"ב בהשוואה ל – 1.4 בלבד על פי הנחיות ESC/ESH. דרוש מאמץ גדול כדי להגיע להישג זה. יתרה מכך, השגת מטרה זאת דורשת חיזוק בנשיאת האחריות של מערכת הבריאות כדי לבצע מעקב וניטור ותגובה נכונה לרמות לחץ הדם. יתרה מכך, גם על פי ספי ESC/ESH איזון לחץ הדם הוא דל ואחת השאלות היא האם ניתן בכלל להגיע לספי הנחיות ACC/AHA בפרקטיקה הקלינית. הביקורות על ההנחיות האמריקאיות הן שלא נשקלו מספיק התועלת האפשרית לעומת הנזק האפשרי, המחיר וההעדפות האישיות של המטופלים. הסיכונים האפשריים יכולים לכלול אבחנת-יתר, תיוג ותופעות לוואי בגלל טיפול מיותר. אחרים רואים בשימוש בהנחיות האמריקאיות הזדמנות להורדת מרבית של הסיכון ה – CV ביחיד ובאוכלוסייה. במלים אחרות, יותר יעדים שאפתנים יכולים לתרום להסטת לחץ הדם למטה בקרב האוכלוסייה. השוני שקיים בין ההנחיות נובע בחלקו מהיעדר ראייה חזקה בעיקר באנשים עם מצבי בריאות מורכבים. ההנחיות האירופיות ממליצות לקחת בחשבון את מצבו הקליני של החולה, טיפולים אחרים ושבריריות בהחלטה האם לטפל ביל"ד וההנחיות האמריקאיות ממליצות על שיקול בין הסיכון לבין התועלת של טיפול נמרץ ביל"ד עם עומס כבד של מחלות נלוות ומגבלות ההישרדות. תוצאות העיבוד מראות ששיעור ניכר של קשישים הם או שבריריים, מטופלים בתרופות רבות או עם מחלות רבות ממצא שמדגיש את הצורך במחקרים נוספים באוכלוסייה זאת.

כתיבת תגובה