האם תוצאת מדידה אוטומטית של לחץ הדם ללא מנוחה במרפאה משתווה לניטור לחץ הדם ביום רק אם היא נמוכה מ – 130 ממ"כ?

תאריך: 30/12/2019

מטרת המחקר שבוצע ביוון היתה לבדוק את ההבדל בין מדידה אוטומטית במרפאה ללא ועם מנוחה עדיפה על 3 מדידות ברווחים של דקה. הנתונים נאספו מ – 100 חולי יל"ד שנבחרו אקראית מהם 61 גברים ו – 39 נשים בגיל ממוצע של 52.2 שנים, 82% מטופלים.  ערכי לחץ הדם הסיסטולי במדידות האוטומטיות ללא כל מנוחה לפני כן היו 127.0 ממ"כ וערכי לחץ הדם הסיסטולי לאחר 5 דקות של מנוחה היו 125.7 (הבדל מובהק). ערכי לחץ הדם שנמדדו לאחר מנוחה של 5 דקות היו נמוכים באופן מובהק מהמדידה הראשונה (130 לעומת 126.5). לחץ הדם בניטור במשך היום היה נמוך יותר אם המדידה הסיסטולית במרפאה היתה שווה או מעל 130 ממ"כ, בעוד שלחץ דם סיסטולי נמוך מ – 130 ממ"כ היה קשור בלחץ גבוה יותר בניטור האמבולטורי במשך היום.

Andreadis EA, Geladari CV, Angelopoulos ET. Automated office blood pressure measurements obtained with and without preceding rest are associated with awake ambulatory blood pressure. J Clin Hypertens (Greenwich). 2019 Dec 1. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

המחקר הנוכחי מנסה לתת לנו אישור שמדידת לחץ הדם במכשיר אוטומטי (במחקר השתמשו ב – Omron HEM-907 XL) במרפאה משתווה לממוצע לחץ הדם במשך היום בניטור אמבולטורי גם ללא מנוחה במידה ולחץ הדם הסיסטולי נמוך מ – 130 ממ"כ ואילו ערך של 130 ממ"כ או גבוה יותר מצריך לחכות 5 דקות ורק אז לבצע 3 מדידות שגם הן משתוות ללחץ הדם האמבולטורי ביום. אין כאן התייחסות לשיטת מדידת לחץ הדם בנוכחות איש צוות רפואי או בהיעדרו ולכן לא ברור לי מה קורה עם יל"ד של החלוק הלבן. המחקר הוא מסוג "חתך" ומספר המשתתפים הוא קטן וקשה לי להאמין שגם מספר מדידות אוטומטיות תוך זמן קצר יכולות להשתוות לממוצע המדידות הרבות שמבוצעות בניטור אמבולטורי במשך היום.

כתיבת תגובה